Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Is onderdeel van het programma Versterking Aanpak Eenzaamheid
Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in de gemeente Kampen werd opgemerkt dat met name oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje te maken, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Met dit project is het mogelijk dit vroegtijdig te signaleren, om hen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Video over 'Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek'

Handboek 'Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek'