Projectleidersbijeenkomst HGOG 2016

Publicatie projectleidersbijeenkomst Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG)
Op 11 oktober 2016 vond de eerste projectleidersbijeenkomst binnen het HGOG-programma plaats. Deze publicatie geeft u een indruk van de bijeenkomst.

De presentaties (powerpoints en digitale posters) worden ter download aangeboden. Wilt u als deelnemer ook uw poster in deze publicatie plaatsen? Mail dan naar hgog@zonmw.nl.

Voor wie?

De bijeenkomst was bestemd voor alle personen die verbonden zijn aan de verschillende projecten binnen het HGOG-programma. Daarnaast konden geïnteresseerden zich ook aanmelden. Het middagprogramma vond plaats in de Schola Medica te Utrecht. De bijeenkomst werd afgetrapt door Cees Esser, bestuurder van SBOH. Het middagprogramma was erop ingericht om zoveel mogelijk kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende projecten en daarnaast integratie en samenwerking te bevorderen. Dit probeerden we te bewerkstelligen door interactieve themasessies en presentaties waarbij postermateriaal werd gebruikt.

10% van de huisartsen is gepromoveerd

Het percentage huisartsen dat op dit moment gepromoveerd is, staat op 10%. De bedoeling van dit programma is dat dit percentage omhoog gaat. Dit met de gedachte dat gepromoveerde huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek gaan functioneren als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de opleiding huisartsgeneeskunde en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Afbeelding
Marjolein Berger geeft presentatie
Dagvoorzitter Marjolein Berger van het UMCG start het programma. 
Afbeelding
Jelle Stoffers geeft presentatie
Jelle Stoffers van Maastricht University geeft een presentatie in het algemene gedeelte van het programma.

Themasessies

In de themasessies werden er onderwerpen aan de orde gebracht die voor veel projecten struikelblokken zijn of kunnen worden. Deze werden ingeleid door een drietal sprekers die uitgenodigd waren vanwege hun expertise op deze gebieden. Na deze inleiding was er mogelijkheid voor een levendige discussie omtrent de verschillende thema’s.

Themasessie Academisering

Binnen het programma HGOG is academisering een speerpunt. In deze sessie konden mensen terecht met vragen over professionalisering en de integratie van onderzoek, klinische zorg en onderwijs binnen de opleiding. Academisering kan beter uit de verf komen wanneer er goede rolmodellen voorhanden zijn. Combineren van spreekuur en onderzoek doen blijkt in de praktijk lastig. Huisartsen die onderzoek doen komen sneller met vragen in de praktijk. Tegenwoordig worden huisartsen ook beter in onderzoeksdesign opgeleid en is het normaler geworden om naast de praktijk onderzoek te doen. In de discussie komt naar voren dat begeleiding soms beter kan en dat in de vorm van een rolmodel als coach. Bij huisartsen ontstaat soms een intern conflict namelijk de tijd die ze aan onderzoek besteden kunnen ze niet aan hun patiënten besteden. De huisartsen die momenteel onderzoek doen kunnen in de toekomst als bruggenbouwers fungeren in de vorm van rolmodellen. In de toekomst kunnen ze onderwijs geven aan de nieuwe generatie artsen.

Afbeelding
personen voeren discussie
Binnen de verschillende themasessies werd gediscussieerd en kennis uitgewisseld.

Themasessie Inclusieperikelen

De ervaring heeft geleerd dat veel projecten te maken krijgen met inclusieproblemen. In deze sessie konden deelnemers hun eigen casus inbrengen of leren van andere casussen en met elkaar het gesprek aangaan over de valkuilen en verbetermogelijkheden. De inclusie van patiënten lijkt altijd achter te lopen bij de verwachtingen. Dit noemt men ook wel de Wet van Lasagna. Zodra een onderzoek start verdwijnt 90% van de in te sluiten patiënten, om pas terug te keren na het einde van het onderzoek. Inclusieperikelen hebben verregaande consequenties op tijd en geld maar ook op de power en validiteit van het onderzoek. Daarom is er een checklist ter bevordering van patiënten instroom opgesteld. (Lasagna project) De tips om inclusieperikelen te tackelen staan in de presentatie die als download wordt aangeboden.

Afbeelding
interactie tijdens workshop
Afbeelding
vrouw maakt notities tijdens workshop

Themasessie Valkuilen Methodologie

Gedurende het project moeten er wellicht noodgedwongen wijzigingen in het onderzoek aangebracht worden. Dit kan vervolgens weer consequenties hebben voor de doelstellingen en resultaten van het onderzoek. Het design van het onderzoek hangt nauw samen met het klinische probleem wat je wil onderzoeken. Klinisch epidemiologisch onderzoek valt uiteen in diagnostisch, etiologisch, prognostisch en therapeutisch onderzoek. (het DEPTH model) In de presentatie werd nader toegelicht welke typen onderzoek er zijn. De presentatie wordt als download aangeboden.

Posterpresentaties

Alle projecten binnen het HGOG programma is gevraagd om een poster te maken. De projecten die al wat langer liepen hebben een presentatie gegeven. Deze presentaties waren bedoeld om kennis uit te wisselen en van elkaars projecten te leren. De posters worden in de link hieronder als download aangeboden zodat men ze nog een keer rustig kan bekijken.

Evaluatie projectleidersbijeenkomst

Deze projectleidersbijeenkomst is door 31 respondenten geëvalueerd. In algemene zin werd de bijeenkomst als nuttig ervaren. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,5. De deelnemers vonden de bijeenkomst een goede manier om elkaar te ontmoeten. Er werd tijdens de bijeenkomst ook voldoende mogelijkheden geboden om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen.

De themasessies werden ook als goed en nuttig bestempeld. De lunch en borrel werden ook als ruim voldoende beoordeeld. De sprekers in het algemene gedeelte waren interessant en konden goed hun verhaal overbrengen.

Verbeteringen

Uiteraard was er ook ruimte tot verbetering. De postersessies waren rommelig en hadden beter geleid moeten worden. Daarbij vonden de deelnemers dat er onvoldoende tijd was om de posters te presenteren. Het beoogde interactieve aspect kwam niet goed uit de verf. Het programma van de bijeenkomst bood onvoldoende flexibiliteit waardoor er teveel tijd moest worden ingeleverd bij de posterpresentaties. 

De verbeterpunten worden meegenomen voor een volgende bijeenkomst.