Projecten voor betere begeleiding re-integratie zieke werknemers bij andere organisatie

Hoe kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever beter benutten? En welke concrete praktische handvatten helpen daarbij?

In consortia op zoek naar mogelijkheden voor passend werk

In samenwerking met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, onderzoekers en andere relevante partijen wordt gezocht naar mogelijkheden voor passend werk voor zieke werknemers bij een andere werkgever. Hiervoor worden innovatieve aanpakken ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat hierbij met name om aanpakken die nieuw zijn en nog niet eerder zijn uitgetest, beschreven of onderzocht.

Gezamenlijk doel: nieuw repertoire aan bruikbare aanpakken

Het gezamenlijke doel van de projecten is te komen tot een nieuw en breed repertoire aan aanpakken in de re-integratie 2e spoor die in de praktijk kunnen worden toegepast en ook overdraagbaar zijn, dus in te zetten in andere situaties en organisaties.

De gehonoreerde projecten

De 7 gehonoreerde projecten uit het programma Verbetering re-integratie 2e spoor:

Over Verbetering re-integratie 2e spoor

Het programma Verbetering re-integratie 2e spoor draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. Inzicht is nodig in hoe werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor die re-integratie beter kunnen benutten. Ook is er behoefte aan concrete praktische handvatten.

Op de hoogte blijven?