Proeftuinen verward gedrag - Zicht op de doelgroep

Het traject ‘Zicht op de doelgroep’ heeft als doel om beter vast te kunnen stellen wie de groep mensen met een psychische kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoeften zijn. 9 gemeenten hebben een proeftuin opgezet om dit traject uit te voeren. Daarbij kregen ze ondersteuning van het bureau PBLQ.

Het inzicht dat de proeftuinen opleveren biedt gemeenten handelingsperspectief, ondersteunt een individueel goedwerkende aanpak en geeft de mogelijkheid het zorgbeleid aan te passen en evalueren. In de video's vertellen 2 proeftuinen hoe ze het hebben aangepakt: wat ging goed en waar liepen ze tegenaan.

De proeftuinen werden bij de uitvoering ondersteund door het bureau PBLQ. PBLQ zorgde ook voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de proeftuinen. In de video hieronder vertellen ze over hun aanpak en bevindingen.

Rapportage proeftuinen verward gedrag

Alle opgedane kennis van de proeftuinen psychische kwetsbaarheidis door PBLQ/PP gebundeld in een rapportage. Deze bevat naast een beschrijving van de proeftuinen ook de ervaringen en de opbrengsten van de proeftuinen.Tenslotte zijn adviezen opgenomen voor eventuele nieuwe initiatieven om meer zicht te krijgen op de doelgroep. Deze adviezen richten zich zowel op initiatiefnemers voor nieuwe projecten - of voor structureel beleid -, als op instanties die dergelijke initiatieven ondersteunen zoals ZonMw of het ministerie van VWS.