Projectomschrijving

Gemeente Beuningen en gemeente Heumen maken deel uit van Veiligheidsregio Gelderland Zuid, waarbij er onder andere wordt samengewerkt op het gebied van sluitende aanpak voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Ondanks diverse pilots is er een toenemende behoefte aan zicht op de doelgroep.

Doel

Het project heeft als doel het breed in beeld brengen van de doelgroep mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor wordt zowel kwalitatief (variëteit in doelgroep) als kwantitatief onderzoek uitgevoerd:

  • Bundelen van gegevens vanuit Zorgkantoor VGZ
  • Regionale toegang Beschermd Wonen
  • Lokale toegang ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ van gemeente Beuningen en Heumen
  • Inzet door lokale (welzijns-)organisatie

Werkwijze

Om dit zicht te verkrijgen, worden 2 activiteiten ondernemen in de proeftuin:

  1. Het raadplegen en analyseren van diverse bronnen
  2. Op basis van deze analyse de huidige lokale aanpak in gemeente Beuningen en Heumen evalueren en afhankelijk van de uitkomst de lokale aanpak doorontwikkelen of experimenteren met een nieuwe aanpak

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website