Online bijeenkomst versterking aanpak dagactiviteiten voor mensen met dementie

Is onderdeel van het programma Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie
Waarom is het zo belangrijk om dagactiviteiten te organiseren voor mensen met dementie? Wat weten we al? Wat kan jij als gemeente of aanbieder van dagactiviteiten doen om het aanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de behoefte? Deze vragen stonden centraal tijdens de online bijeenkomst op 30 januari 2023. Wil je ook aan de slag met dagactiviteiten? Je kunt nu de bijeenkomst terugkijken!

In samenwerking met Movisie organiseerde ZonMw een rondetafelgesprek. Onder leiding van Inge Diepman werden ervaringen en resultaten van projecten besproken. Ook kwamen de uitdagingen bij het versterken van het aanbod van dagactiviteiten aan bod. Vanuit verschillende perspectieven werd het gesprek hierover gevoerd.

De bijeenkomst in drie delen

Minuut 00:01:45 – 00:24:00: Wat hebben gemeenten gezien en geleerd tijdens het project?

Aan tafel: Cornel Vader (voorzitter programmacommissie ADMD), Jaap Noorda, Janneke van Zanden, Nadieh Bolink, Antoinette Meys

De bijeenkomst start met een gesprek over het ZonMw-programma Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie (ADMD) en de projecten uit Amsterdam en de Achterhoek. De gemeenten zijn het afgelopen jaar hard aan de slag gegaan met het versterken van het aanbod van dagactiviteiten in verschillende projecten. Wat hebben deze projecten geleerd over hun gemeente? Zij gingen onder andere het gesprek aan met mensen in de wijk over de behoefte van de verschillende doelgroepen. Eerder op de dag deelden alle projecten die subsidie ontvingen vanuit ADMD de resultaten onderling. Daarbij zien we een rode draad. Dit wordt toegelicht in het eerste deel van de bijeenkomst.

Minuut 00:31:25 – 00:59:40: Verdieping op wat er gebeurd rondom het aanbod van dagactiviteiten en wat er nodig is

Aan tafel: Julie Meerveld (Alzheimer Nederland), Monique Caljouw (LUMC) en Hans Alderliesten (Movisie)

Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij de feiten en ontwikkelingen. Er wordt besproken waar we landelijk staan, welke beweging wordt gezien bij gemeenten om aan te sluiten bij de behoefte van mensen met dementie én hoe onderzoek hieraan kan bijdragen. Tijdens dit deel krijg je een beeld van bestaande mogelijkheden en ontwikkelingen die je als gemeente kunt inzetten, bevorderende en belemmerende factoren bij het versterken van het aanbod en het belang van samenwerking.

Minuut 01:02:02 – 01:31:50: Vertaling naar de praktijk

Aan tafel: Julie Meerveld (Alzheimer Nederland), Monique Caljouw (UNC-ZH – LUMC) en Hans Alderliesten (Movisie), Els Vriens (De Onvergetelijke Kookclub), Jarcine Spaander

Een passend aanbod vraagt maatwerk. Maar hoe realiseer je dit? Hoe verkoop je deze aanpak bij de gemeente? Tijdens dit gesprek vertelt Jarcine Spaander wat zij hebben gedaan in de gemeente Hilversum en Wijdemeren. Ook deelt zij waarom zij gebruik maakten van praatplaten om de wensen en behoeften van mensen met dementie in beeld te brengen en waarom dit werkt. Tijdens dit gesprek wordt ook ingegaan op de rol van de mantelzorger. Het risico op overbelasting en manieren om hen te betrekken. Een mooi voorbeeld van een activiteit voor de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger, vriend(in) of kind is de Onvergetelijke kookclub. Els Vriens van de Onvergetelijke Kookclub vertelt wat dit initiatief zo mooi maakt.

Ga naar https://www.youtube.com/watch?v=HemVK4jT8JM om de bijeenkomst terug te kijken.

Afbeelding
Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie

Inspiratiewijzer Dementie

Tijdens de online bijeenkomst was ook aandacht voor de nieuwe, aangevulde Inspiratiewijzer Dementie. ZonMw heeft een landelijke, online inspiratiewijzer ontwikkeld, met daarin een aantal ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Via een stappenplan en een rubriek met tips uit de praktijk, kom je snel terecht bij tools en handvatten om direct aan de slag te gaan. Deze vernieuwde versie bevat veel nieuwe voorbeelden, praktische tools en inspirerende filmpjes. Plus een podcast vanuit Leeuwarden over samenwerking door gemeenten en hun partners.

Deze inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van diverse stakeholders, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Je kunt hem hier bekijken.

Meer weten?

Deze online bijeenkomst was onderdeel van het ZonMw-programma Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie (ADMD). Dit programma beoogt gemeenten te faciliteren in het ontwikkelen van een toegankelijk en toekomstbestendig aanbod aan dagactiviteiten dat aansluit bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie. Meer weten over het programma? Ga naar de programmapagina.