Eiceldonatie blijft een heikel probleem

Uit een studie in 2018 bleek dat de drie eicelbanken in Nederland een relatief streng toelatingsbeleid hanteerden. Ze zouden flexibeler kunnen zijn in hun voorwaarden voor donatie en ontvangst van eicellen, was de conclusie. Echter, inmiddels zijn de eicelbanken gesloten door een groot tekort aan donoren.

Eiceldonatie is in Nederland zo’n 10 jaar geleden geïntroduceerd. Vrouwen die zelf geen eicellen produceren of bij wie de eicellen niet geschikt zijn, konden voorheen terecht bij 3 eicelbanken, namelijk die van UMC Utrecht, Amsterdam UMC en Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp. Echter deze centra kampten vanaf het begin met een groot tekort aan eiceldonoren. De vraag naar eicellen was immers vele malen groter dan het aanbod. Om dat aanbod te vergroten, zou het wellicht zinvol zijn de selectiecriteria te versoepelen, dachten onderzoekers van het UMC Utrecht zo’n vijf jaar geleden.

Beleid bestuderen

Die verruiming van de criteria moest uiteraard wel op een ethisch aanvaardbare manier gebeuren. Met deze voorwaarde bestudeerden destijds de Utrechtse onderzoekers het beleid van de eicelbanken van 2016 tot 2018. Dat deden ze in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast een uitgebreide literatuurstudie interviewden ze zowel donoren als ontvangers van eicellen en professionals van de drie behandelcentra.

Niet om het geld

De onderzoekers concludeerden destijds dat het selectiebeleid voor donoren minder streng en minder beschermend mag zijn. Vrouwen die een licht verhoogd risico hebben op een minder ernstige aandoening, zoals heupdysplasie, zouden voortaan wel als donor in aanmerking moeten kunnen komen. Vereiste is dat de wensouders daar geen moeite mee hebben. Verder bleek dat vrouwen niet om het geld doneerden maar omdat zij anderen een kind gunden. Nu, 5 jaar later en de COVID-19-periode achter de rug, is het probleem nog groter. Het aanbod van donoren is alleen maar afgenomen waardoor de eicelbanken zelfs moesten sluiten. De Utrechtse wetenschappers vragen zich nu af op welke wijze de deuren weer geopend zouden kunnen worden. Ze pleiten voor nieuw onderzoek naar de bereidheid tot doneren.

Meer informatie

Onderwerpen