Een goede start van het nieuwe jaar – begeleidingsprogramma BE-grip van start

Terugkoppeling startbijeenkomst 9 januari
Op 9 januari 2024 vond de online startbijeenkomst plaats van het begeleidingsprogramma van BE-grip. Er waren 45 projectleiders en projectbetrokkenen aanwezig. Daarnaast ook kregen de nieuwe deelnemers uit de laatste subsidieronde van het Actieprogramma Grip op Onbegrip een warme welkom.

Begeleidingsprogramma positief ontvangen

Het begeleidingsprogramma bestaande uit regio-overstijgende workshops, aanvullende regionale begeleiding van een aantal geselecteerde regio’s en landelijke regio’s, werd tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Mooi om te merken dat het begeleidingsprogramma positief werd ontvangen! Daarnaast heeft het team van BE-grip waardevolle input ontvangen, veel dank hiervoor. 


Regio-overstijgende begeleiding

Deelnemers herkenden zich goed in de thema’s van de workshops; ze sluiten goed aan bij de huidige uitdagingen in veel regio’s. Dit was ook terug te zien in de wordcloud waarin deelnemers hun huidige uitdagingen benoemden. Uitdagingen zoals het managen van verschillende verwachtingen en het vinden van mogelijkheden om te borgen zullen ruimschoots aan bod komen in de workshops.


Lokale en regionale begeleiding

Tijdens de bijeenkomst gaven veel deelnemers aan dat ze graag 1 van de ca. 5 regio’s worden die aanvullende begeleiding op maat krijgen. Een aantal regio’s gaf aan dit eerst intern te moeten afstemmen. Om iedereen daar de gelegenheid toe te geven ontvingen alle deelnemers na afloop van de bijeenkomst een officieel aanmeldformulier. Als alle reacties binnen zijn maakt BE-grip samen met de klankbordgroep een selectie en wordt hierover gecommuniceerd. 


Landelijke begeleiding

De meerwaarde van het landelijk samenbrengen van lokale en regionale ontwikkelingen middels een digitaal platform wordt gezien. Een voorwaarde daarvoor is wel dat deze makkelijk bruikbaar en toegankelijk is. In de komende periode worden de ontwikkeleisen verder uitgewerkt en ook de deelnemers krijgen de gelegenheid hierover mee te denken. 
Ook het belang om systeem belemmeringen op landelijk niveau te agenderen werd onderstreept. Dit gaan wij doen door periodiek aan te sluiten bij relevante overlegtafels. Tijdens de bijeenkomst werden hier nog een aantal waardevolle suggesties voor gedaan die we de komende tijd verder onderzoeken. 
 

Onderlinge uitwisseling bevorderen

Uit de bijeenkomst werd nogmaals duidelijk dat deelnemers graag met elkaar in verbinding komen om uit te wisselen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zo gaan we op korte termijn aan de slag met een overzicht van de projecten, hun aandachtsgebieden en expertises om elkaar sneller te vinden. Ook werd de behoefte om elkaar vaker fysiek te ontmoeten een aantal keer genoemd. Dit neemt het team van BE-grip mee in de planning van de workshops en andere bijeenkomsten. 

Bespreekpunten en rolverdeling BE-grip

Fun facts uit de polls

Van de reagerende deelnemers ...

... bevindt 75% zich in de startende fase van hun project.

... is 55% sowieso geïnteresseerd in aanvullende begeleiding.

... wordt het thema van de workshop 'Bereiken van gedeeld leiderschap’ het meest relevant bevonden met een score van 4,4/5.