De effectiviteit van zorginterventies in de langdurige zorg

Hoe draagt Health Technology Assessment (HTA) bij aan het meten van de effectiviteit van zorginterventies in de langdurige zorg?
Als een patiënt in Nederland zorg krijgt, dan is het van belang dat deze veilig, effectief en doelmatig is en voldoet aan de behoeften van de patiënt. ‘Health Technology Assessment’ (HTA) kan een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag of hiervan sprake is.

In dit artikel lees je meer over de toepassing van HTA binnen het ZonMw-programma PZWlz en de bijeenkomst die heeft plaatsgevonden waarbij onderzoekers meer te weten zijn gekomen over het belang van HTA.

HTA binnen het ZonMw-programma Passende Zorg binnen de Wlz

Het doel van HTA is om tot de beste keuzes te komen en de grootste waarde te creëren in de zorg (definitie van de NVTAG). Het ZonMw-programma Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg heeft als doel om meer kennis te ontwikkelen over de (kosten) effectiviteit van zorg vanuit de Wlz. Met de inzet van HTA in de langdurige zorg kan er worden bekeken of de zorg die nu wordt ingezet wel effectief en doelmatig wordt toegepast. Onderzoeksresultaten dragen bij aan meer passende zorg in de praktijk en kunnen op termijn ook pakketbesluiten voor de Wlz ondersteunen. 

In de subsidieronde Kennisontwikkeling Passende Zorg binnen de Wlz, die als doel heeft om meer kennis te ontwikkelen over de (kosten) effectiviteit van zorg vanuit de Wlz, konden projectleiders tijdens het indienen van hun subsidieaanvraag ondersteuning krijgen van HTA-methodologen.

In januari 2024 heeft een HTA-matchmakersbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben commissielid Dik Hermans (programmacommissie HTA en PZWlz) en HTA-expert Joost Enzing, (Zorginstituut Nederland), uitleg gegeven over HTA in de langdurige zorg en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Na afloop van de bijeenkomst konden de aanvragers gekoppeld worden aan een HTA-expert die helpt bij het (door-) ontwikkelen van passende onderzoeksmethoden en uitkomstmaten.

Bij ZonMw vinden we het belangrijk om niet alleen onderzoek te financieren, maar ook ondersteuning te bieden aan aanvragers bij de ontwikkeling van passende onderzoeksmethoden en uitkomstmaten. 

Vervolg programma Passende Zorg binnen de Wet langdurige zorg

De subsidieronde Kennisontwikkeling Passende Zorg binnen de Wlz is inmiddels gesloten. Later dit jaar opent een nieuwe subsidieronde. Houd voor meer informatie over deze ronde de subsidiepagina en onze LinkedIn pagina in de gaten.