Beter Thuis Loosduinen: ‘Korte lijntjes zijn essentieel’

Samenwerking tussen zorg en welzijn is essentieel, zodat ouderen op een goede en veilige manier langer thuis kunnen wonen. Reden voor het lokale Haagse netwerk Beter Thuis Loosduinen om hier sinds 2016 aan te bouwen. Goede communicatie bleek essentieel. De app 'Beter Thuis Loosduinen' draagt daar nu aan bij. Verpleegkundig specialist en wijkmanager Sandra Harthoorn: ‘Dankzij de app kunnen we als professionals nóg laagdrempeliger en sneller contact leggen met elkaar.’

App 'Beter Thuis Loosduinen'

Samenwerking tussen zorg en welzijn is essentieel, zodat ouderen op een goede en veilige manier langer thuis kunnen wonen. Reden voor het lokale Haagse netwerk Beter Thuis Loosduinen om hier sinds 2016 aan te bouwen. Goede communicatie bleek essentieel. De app Beter Thuis Loosduinen draagt daar nu aan bij. Verpleegkundig specialist en wijkmanager Sandra Harthoorn (foto in header): ‘We kunnen als professionals dankzij de app nog laagdrempeliger en sneller contact leggen met elkaar.’

Sandra Harthoorn is verpleegkundig specialist in Loosduinen en ziet bij de ondersteuning van thuiswonende ouderen elke dag weer dat haar netwerk essentieel is. ‘Als er een risico is op ondervoeding, zoek ik contact met de diëtist. Of als mensen vaker vallen, betrek ik een fysiotherapeut. Of ik verwijs naar de gemeente (WMO), bijvoorbeeld als mensen hulp in huis nodig hebben. Doordat ik de kwaliteiten en werkwijzen van de verschillende mensen en organisaties ken, kan ik een betere match maken voor de mensen waar het om gaat.’

Reden om als wijkmanager de kar te willen trekken van het netwerk Beter Thuis Loosduinen, opgezet in 2016 met Stichting Lijn1 op initiatief van een enthousiaste huisarts en ondersteuning van ZonMw. Sindsdien komen huisartsen, welzijn, wijkverpleging en paramedici regelmatig samen. ‘We breiden steeds verder uit en hebben met elkaar inmiddels verschillende zorgpaden gemaakt, zoals eenzaamheid, ondervoeding, dementie of valpreventie. Zo weten we allemaal beter wat we kunnen doen als we iets signaleren’, vertelt Harthoorn.

Communicatie

Daarnaast is het netwerk aan de slag gegaan met het thema 'communicatie'. Een aandachtspunt, weet Harthoorn uit ervaring. ‘We werken vanuit onze eigen zorg- en welzijnsorganisaties allemaal met onze eigen communicatiesystemen. Dat maakt het lastig om informatie te delen. Dat is wel nodig. Zo’n zorgpad werkt bijvoorbeeld alleen maar als iedereen het kent.’ De versnippering van de zorg noemt zij als ander aspect dat samenwerking en communicatie soms uitdagend maakt. Harthoorn: ‘Er zijn veel personen en partijen actief in de wijk. Ook hebben we te maken met 3 wetten en bijbehorende belangen en financieringsstromen; de WMO, zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg.’

Allemaal redenen om de communicatie te willen verbeteren en om gezamenlijk te gaan werken met behulp van de Siilo app, in het netwerk de Beter Thuis Loosduinen app genoemd. Dit kun je vergelijken met een soort beveiligde Whatsapp, en is daarmee geschikt voor gebruik door zorgprofessionals. Inmiddels zijn daar in de wijk zo’n 100 professionals bij aangesloten. In de app is het mogelijk om - in een groepje of 1-op-1 -laagdrempelig te overleggen over casuïstiek. De zorgpaden worden er gedeeld, net als nieuwsbrieven van het netwerk of andere relevante informatie. Vooral in de 1-op-1 communicatie ziet Harthoorn veel voordelen. ‘Je kunt elkaar makkelijker bereiken. Ik ontvang bijvoorbeeld regelmatig berichten van medewerkers van de thuiszorg, om even mee te denken of te kijken.’ 

Korte lijnen

Ook Farida Souhali, als welzijnscoach van welzijnsorganisatie Wijkz betrokken bij Welzijn op Recept, ziet groot voordeel van korte lijnen. ‘Als een persoon kampt met eenzaamheid, is het fijn als diegene via de huisarts snel bij mij terechtkomt. Ik ga samen met de patiënt op zoek naar manieren om de eigen kracht, talenten en wijsheid in te leren zetten. Of om bijvoorbeeld bij eenzaamheid samen te kijken naar een passende dagbesteding. Zo kan de cliënt weer door met zijn of haar leven. Ondertussen houden we een kort lijntje met de huisarts.’ 

‘Door deze samenwerking weten huisartsen nu beter wat Welzijn te bieden heeft. Sinds oktober is er een inloopspreekuur op de huisartsenpraktijk om patiënten laagdrempelig door te sturen’, vertelt Harthoorn. Een partij die zij graag actiever bij de samenwerking en Beter Thuis Loosduinen app zou willen betrekken, is de gemeente. Hier stuurt zij mensen naar door voor bijvoorbeeld vervoer of ondersteuning in het huishouden. ‘Het loopt nog niet altijd even soepel met die terugkoppeling’, vertelt ze. ‘Of soms hoor ik dat iemand is afgewezen, zonder dat ik weet waarom. De app kan een laagdrempelige manier zijn om bij mij de urgentie te toetsen.’

Pilot rondom thuiszorg

Harthoorn ziet dus nog volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het gebruik van de app. Binnenkort al staat er iets nieuws op stapel; een pilot rondom thuiszorg. Nu doet een huisarts een aanvraag via Zorgdomein en kan het soms 2 dagen duren voor duidelijk is of iemand bij de thuiszorgorganisatie terecht kan. Zo niet, moet een nieuwe aanvraag worden gedaan. ‘Het kan zo wel een week duren tot een bewoner is geplaatst’, vertelt Harthoorn. 

Om hier meer vaart in te krijgen, en minder administratieve handelingen, gaan de huisartsen nu werken met 5 aanbieders (behalve als cliënten een voorkeur hebben voor een andere). Via de app krijgen ze het verzoek, binnen 24 uur zullen ze hierop reageren. ‘Als we een match hebben, maken we in een keer de goede verwijzing in Zorgdomein. Dat gaat hopelijk een stuk sneller, en dat is een stuk fijner voor bewoners en professionals.’

Lange adem

Andere netwerken die interesse hebben in de mogelijkheden van een vergelijkbare app, raadt Harthoorn aan om een kartrekker te hebben. ‘Het kost tijd om zaken uit te zoeken en uit te leggen aan de betrokkenen. En je hebt een lange adem nodig, nieuwe dingen kosten tijd.’ 

Nog een tip: probeer vooral niet altijd zelf het wiel uit te vinden, maar leer van elkaar. En, zo benadrukt ze, een app vult aan, maar is geen vervanging van fysiek contact. ‘We moeten elkaar ook blijven ontmoeten op bijeenkomsten. Die echte ontmoeting maakt het laagdrempelig om ook digitaal contact te zoeken.’