Onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten/universitair medische centra die onderzoek doen naar diëtetiek, ergotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logopedie of fysiotherapie kunnen nu subsidie aanvragen voor het beantwoorden van geprioriteerde kennisvragen.

Grafische weergave van ee cliënt met daar omheen 6 paramedici


De kennisvragen uit de kennisagenda’s zijn geprioriteerd door de betreffende beroepsverenigingen. Alleen projecten gericht op het beantwoorden van die kennisvragen komen in aanmerking voor subsidie. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 30 juni 2020 om 14.00 uur.

Subsidieoproepen

Bekijk de specifieke subsidieoproep per beroepsgroep voor de exacte invulling en criteria:

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Deze subsidieoproepen zijn onderdeel van het programma Paramedische Zorg 2019-2022. Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Met het programma Paramedische zorg ondersteunen we hen om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website