Universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van oefentherapie Cesar/Mensendieck kunnen subsidie aanvragen. Dit geldt voor onderzoek gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de Kennisagenda Oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Onderwerpen

  • Oefentherapie Cesar/Mensendieck
  • Kennisagenda
  • Projectideeën
  • Zelfmanagement
  • Gedragsverandering

Onderdeel van programma

Paramedische zorg 2019-2022

Geplaatst op

12 maart 2020

Deadline

30 juni 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Oefentherapie Cesar/Mensendieck (pdf) 401 KB

Doel subsidieoproep

Binnen het programma Paramedische Zorg 2019-2022 stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Ergotherapie. Met de onderzoeksresultaten wordt nieuwe kennis verkregen die de kennisvragen (deels) beantwoorden. De resultaten komen ten goede aan ergotherapeuten, patiënten en mogelijk andere eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen.

De onderzoeksresultaten dragen bij aan het initiatief Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief heeft als doel duurdere zorg voorkomen, zorg rondom de mensen organiseren en slimme zorg en eHealth inzetten. Paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze doelen.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de Kennisagenda Oefentherapie Cesar/Mensendieck, specifiek op de kennisvragen uit thema 1 Gedragsverandering en Zelfmanagement. Alleen projecten gericht op het beantwoorden van deze kennisvragen komen in aanmerking voor subsidie.

Met de subsidie wordt binnen een samenwerkingsverband een onderzoekslijn opgezet, welke specifiek is gericht op onderzoek naar oefentherapie Cesar/Mensendieck. De onderzoekslijn bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende projecten en heeft een organisatiestructuur waarin bij voorkeur meerdere onderzoeksinstellingen deelnemen. Het streven is de onderzoekslijn ook na afloop van de subsidie te continueren.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van oefentherapie Cesar/Mensendieck kunnen subsidie aanvragen. Bij de subsidieaanvraag moet minimaal 1 hogeschool zijn betrokken. Deze hogeschool dient betrokken te zijn bij de opleiding Oefentherapie Cesar/Mensendieck.

Samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen en instellingen is een pré. Als er tussen verschillende onderzoeksinstellingen wordt samengewerkt, dient er een samenwerkingsovereenkomst te worden opgesteld.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 600.000,- beschikbaar. Het streven is om 1 project te honoreren. De looptijd van het project is minimaal 12 maanden tot maximaal 48 maanden. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 30 juni 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Oefentherapie Cesar/Mensendieck (pdf) 401 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet (programmamanager) of Vivianne van Beyeren (programmasecretaris), 070 349 54 66, paramedischezorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Vivianne van Beyeren

Programmasecretaris

+31 70 349 54 66
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website