Universiteiten, universitaire medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van diëtetiek kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Diëtetiek.

Onderwerpen

  • Kennisagenda
  • Kennisvragen
  • Diëtetiek
  • (Kosten)effectiviteit van interventies
  • Projectideeën

Onderdeel van programma

Paramedische zorg 2019-2022

Geplaatst op

12 maart 2020

Deadline

30 juni 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Diëtetiek (pdf) 260 KB

Doel subsidieoproep

Binnen het programma Paramedische Zorg 2019-2022 stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Diëtetiek. Met de onderzoeksresultaten wordt nieuwe kennis verkregen die de kennisvragen (deels) beantwoorden. De resultaten komen ten goede aan diëtisten, patiënten en mogelijk andere eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen.

De onderzoeksresultaten dragen bij aan het initiatief Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief heeft als doel duurdere zorg voorkomen, zorg rondom de mensen organiseren en slimme zorg en eHealth inzetten. Paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze doelen.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de Kennisagenda Diëtetiek. Alleen projecten gericht op het beantwoorden van deze kennisvragen komen in aanmerking voor subsidie.

Met de subsidie wordt binnen een samenwerkingsverband een onderzoekslijn opgezet. De onderzoekslijn bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende projecten en heeft een organisatiestructuur waarin tenminste 1 universiteit en 2 hogescholen deelnemen. Het streven is het samenwerkingsverband en de onderzoekslijn ook na afloop van de subsidie te continueren.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden:

  • Er dient minstens 1 onderzoeker te promoveren binnen 1 van de deelprojecten
  • Bij het beantwoorden van deze kennisvra(a)g(en) wordt tevens verkend welke uitkomstmaten vallen binnen de invloedsfeer van de diëtist
  • Het onderzoek is geen duplicaat van reeds lopende onderzoeken

Wie kan aanvragen?

Universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van diëtetiek kunnen subsidie aanvragen. Bij de subsidieaanvraag moeten minimaal 1 universiteit en minimaal 2 hogescholen zijn betrokken als hoofdaanvrager of medeaanvrager. Hogescholen dienen betrokken te zijn bij de opleiding Diëtetiek. De hoofdaanvrager dient ervaring te hebben met onderzoek op het gebied van diëtetiek en is van oorsprong diëtist.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 600.000,- beschikbaar. Het streven is om 1 project te honoreren. De looptijd van het project is minimaal 12 maanden tot maximaal 48 maanden. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 30 juni 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Projectideeën beantwoorden kennisvragen kennisagenda Diëtetiek (pdf) 260 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet (programmamanager) of Vivianne van Beyeren (programmasecretaris), 070 349 54 66, paramedischezorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website