Met de kennis uit zorgevaluaties kunnen we de gezondheidszorg verbeteren. Richtlijnen moeten dan wel gebaseerd zijn op deze laatste inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Het is daarom belangrijk om nieuwe kennis snel te kunnen beoordelen en verwerken in de relevante richtlijnen. Hiervoor zijn het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Cochrane, het programma ZE&GG en ZonMw een versnellingsprogramma gestart.

Met dit versnellingsprogramma worden vijfentwintig afgeronde zorgevaluaties binnen een jaar beoordeeld en indien relevant verwerkt in richtlijnen.

Modulair onderhoud van richtlijnen

In Nederland worden op dit moment ruim 170 zorgevaluaties uitgevoerd. Deze studies beantwoorden kennisvragen over bestaande zorg. Steeds meer van deze studies worden direct gekoppeld aan een richtlijn(module). Zo kunnen we beter bepalen wanneer welke richtlijn(module) herzien moet worden. Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, moeten richtlijnen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de praktijk. Richtlijnen worden daarom steeds vaker modulair onderhouden. Dat betekent dat alleen díe onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. 

Versnelde methode voor de beoordeling en verwerking in richtlijnen

Binnen het programma ZE&GG hebben alle betrokken partijen afgesproken om de resultaten van afgeronde zorgevaluaties sneller te implementeren. Hiervoor is ook een snellere manier nodig om de kennis te beoordelen en verwerken in richtlijnen.

Een commissie met afgevaardigden vanuit de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en het programma ZE&GG hebben vijfentwintig afgeronde zorgevaluaties uit het programma Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw als meest relevant beoordeeld. Hierbij hebben zij gekeken naar gezondheidswinst voor de patiënt, maatschappelijke impact (aantal patiënten en kosten) en urgentie. Met een pragmatische methode worden de richtlijnmodules die horen bij deze zorgevaluaties nu versneld herzien of indien nodig wordt een nieuwe module ontwikkeld. De afspraak is dat de resultaten uit de zorgevaluatie binnen een jaar verwerkt zijn. Wanneer blijkt dat een zorgevaluatie niet tot nieuwe inzichten leidt, of dat er geen knelpunt is, dan wordt de richtlijnmodule niet aangepast of opnieuw ontwikkeld.

Deze nieuwe methode van beoordelen en richtlijnaanpassingen wordt geëvalueerd en de ervaringen worden meegenomen in de cyclische werkwijze van modulair onderhoud. Met deze methode zorgen we er gezamenlijk voor dat richtlijnen altijd de meest actuele aanbevelingen bevatten waarmee we patiënten de bewezen beste zorg kunnen geven.  

Meer informatie

Bekijk de vijfentwintig zorgevaluaties uit het Versnellingsprogramma

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website