De zorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken wordt steeds complexer, waardoor het belang van patiëntveiligheid toeneemt. Een manier om patiëntveiligheid te vergroten, is door vooral kijken naar de dagelijkse praktijk, die meestal goed gaat. Dit is een belangrijk Safety-II principe. Maar hoe doe je dat, en wat zijn nu precies de werkzame en werkbare elementen van Safety-II? Dat gaan 12 projecten in de dagelijkse praktijk onderzoeken.

Op verschillende manieren werken aan patiëntveiligheid


Sommige projecten passen geleerde lessen toe uit eerdere projecten over Safety-II . Andere projecten toetsen de principes van Safety-II in een nieuwe context. Het doel is om uiteindelijk alle geleerde lessen uit deze projecten te bundelen, zodat meerdere ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken met het Safety-II gedachtegoed aan de slag kunnen om zo de veiligheid voor hun patiënten te vergroten.

De 12 projecten

We stellen de projecten graag aan u voor:

Bloedstollend veilig: Safety-II-onderwijs gericht op antistolling in de master geneeskunde

Projectleider Floor van Rosse (Erasmus MC)
Geneeskundestudenten leren werken met het Safety-II-gedachtegoed en inzicht krijgen in succesfactoren rondom zorg voor patiënten die antistollingsmedicijnen krijgen.

Leren in het alledaagse van het alledaagse: een actieonderzoek naar het ontwikkelen van mindful gewoontes in de visitepraktijk

Projectleider Annet van Harten (Radboudumc)
Veilige en passende zorg op de kinderafdeling, door situatieoverzicht, effectiever teamgedrag, dagelijks leren en werkplezier in het multidisciplinair team te bevorderen.

LEren van Geslaagd Ontslag (LEGO): actieonderzoek naar het elders implementeren van lessen uit Safety-II-analyse van geslaagd ontslag

Projectleider Debbie Vermond (UMC Utrecht)
Geslaagd ontslag op ziekenhuisafdelingen, door succesfactoren uit de dagelijkse praktijk op verschillende afdelingen in te brengen.

Overstijgend leren van calamiteiten vertalen naar verbeteren in de praktijk: de Nederlandse Resilience Analysis Grid (RAG-NL) als Safety-II-interventietool

Projectleider Lilian van Tuyl (Nivel)
Leren hoe ziekenhuizen verbetermaatregelen succesvol kunnen invoeren, door in zorgteams volgens de Resilience Analysis Grid te reflecteren op wat goed gaat en beter kan.

Ruimte voor veerkracht II: borgen van Safety-II in teams en ziekenhuizen op de langere termijn

Projectleider Jan-Willem Weenink (Erasmus School of Health Policy & Management)
Safety-II inbedden en borgen in de Nederlandse ziekenhuiszorg, door opbouw van eigenaarschap voor het continu reflecteren op het dagelijkse zorgproces.

Safe landing

Projectleider Karen de Bijl-Marcus (UMC Utrecht)
Met waarderend actieonderzoek de ervaren veiligheid door zorgverleners en ouders tijdens de overplaatsing van kwetsbare pasgeborenen van de afdeling verloskunde naar de NICU verbeteren.

Samen op zoek naar de juiste diagnose: teamcommunicatie op de spoedeisende hulp

Projectleider Maarten van Aken (HagaZiekenhuis)
Inzicht krijgen in en leren van succesfactoren van teamcommunicatie en wensen van patiënten in het diagnostisch proces op de spoedeisende hulp.

Study-buddy: the better you know me, the more resilient you will be

Projectleider Petra van Gurp (Radboudumc)
Onderzoeken of het faciliteren van dialogen tussen zorgprofessionals en patiënten zorgt voor meer veerkracht bij uitdagingen in de zorg, en meer patiëntveiligheid.

Van reflectie naar anticiperend verbeteren: patiëntveiligheid bij een semi-acute opname

Projectleider Maaike Langelaan (Gelre Ziekenhuizen)
Vergroten van veerkracht en meer gedragsverandering bij teams van zorgverleners op de spoedeisende hulp, met een structuur met ingebouwde reflectiemomenten.

Veerkracht en zelfregulatie in de operatiekamer: de sleutel tot topprestaties?

Projectleider Jaap Hamming (LUMC)
Vergroten van patiëntveiligheid, zorgkwaliteit en veerkracht van zorgprofessionals op de operatiekamer, door te kijken naar wat goed en minder goed gaat (Safety-II).

Veiligere zorg rondom de infuuspomp in de praktijk

Projectleider Sander Bouwman (VieCuri Medisch Centrum)
Leren van wat goed gaat op ziekenhuisafdelingen in het toedienen van medicijnen via een infuuspomp, zodat dit voor patiënten veiliger en prettiger wordt.

Zorgvuldige en veilige transitie van IC-patiënten naar de verpleegafdeling. Leren en verbeteren op basis van ‘work as done’ en succeservaringen van patiënten, naasten en professionals

Projectleider Gijs Hesselink (Radboudumc)
Meer inzicht in en bewustwording over alledaagse mechanismen waardoor het transitieproces van de Intensive Care naar de verpleegafdeling in het ziekenhuis goed verloopt.

ZonMw en Safety-II

De projecten ontvangen subsidie vanuit ons programma Safety-II en veiligheidsergonomie. Met dat programma financieren we projecten die het Safety-II-gedachtegoed wetenschappelijk onderbouwen. En geleerde lessen in kaart brengen over de toepassing van Safety-II in de praktijk. Het programma is onderdeel van het landelijke programma Tijd voor Verbinding, dat gericht is op het verbeteren van patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg.

Op de hoogte blijven?

Relevante onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website