Nieuwe kennis en interventies worden om verschillende redenen lang niet altijd direct in de praktijk toegepast. Daarom financieren we 4 projecten die een bestaande, effectieve verpleegkundige en/of verzorgende interventie in de praktijk implementeren én onderzoek doen naar hoe implementatie het beste tot stand komt in de verpleging en verzorging.

Verpleegkundige, verzorgende en cliënt in gesprek

De 4 projecten

We stellen de 4 projecten graag aan u voor:

De projecten starten uiterlijk in juni 2022 en hebben een looptijd van 3 jaar.

Programma Verpleging en Verzorging

Deze projecten zijn gefinancierd vanuit ons programma Verpleging en Verzorging. Met dat programma dragen we bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarmee is het programma ook van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website