Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse griepvaccinatie voor kinderen met een medisch risico niet leidt tot een vermindering van huisartsbezoeken voor luchtwegklachten tijdens het griepseizoen.

Gevaccineerd of niet: even vaak naar de huisarts

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) hebben  onderzocht of, en hoe, de effectiviteit van de griepvaccinatie bij kinderen met een hoogrisico-aandoening verandert bij herhaalde griepvaccinatie. Voorbeelden van hoogrisico-aandoeningen zijn astma, COPD, hart- en vaatziekten en nierziekten. Er waren namelijk aanwijzingen dat bij herhaaldelijk jaarlijkse griepvaccinatie de effectiviteit op langere termijn afneemt. Herhaalde griepvaccinatie bleek geen negatief effect te hebben op effectiviteit. Griepvaccinatie leidde ook niet tot een vermindering van huisartsbezoeken voor luchtwegklachten tijdens het griepseizoen.

Kosteneffectiviteit niet aangetoond

Daarnaast hebben de onderzoekers een kosteneffectiviteitsanalyse gedaan voor het huidige griepvaccinatieprogramma bij kinderen met een hoogrisico-aandoening. Ze hebben aangenomen dat griepvaccinatie niet beschermt tegen milde tot matige griepinfecties. Op basis van onderzoek uit andere landen beschermt het wel tegen ernstige griepinfecties die leiden tot ziekenhuisopname en sterfte. Met deze aannames bleek dat het griepvaccinatieprogramma zeer waarschijnlijk niet kosteneffectief is.

Nader onderzoek nodig

Er is veel onzekerheid over het aantal door griep veroorzaakte ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder hoogrisicokinderen. Daarnaast is het onduidelijk hoe groot het aantal verloren levensjaren is bij sterfte door influenza (griep) aangezien het veelal kinderen betreft met een beperkte levensverwachting. Op dit moment is er onvoldoende bewijs om het huidige beleid te kunnen verdedigen. Betere cijfers zijn nodig over de door griep veroorzaakte ziekenhuisopnames en sterfte onder hoogrisicokinderen. Daarnaast is nader onderzoek nodig om te achterhalen hoe het effect van griepvaccinatie afhangt van ziekte-ernst en welke mechanismen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Het griepvaccinatieprogramma

Influenza (griep) is een belangrijke oorzaak van luchtweginfecties en complicaties. De Nederlandse richtlijn adviseert jaarlijkse influenzavaccinatie voor mensen van alle leeftijden met een hoogrisico-aandoening zoals chronische luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, stofwisseling- en nierziekten. Ook voor de bijna 10% kinderen met een hoogrisico-aandoening wordt jaarlijkse griepvaccinatie volgens de Nederlandse richtlijn geadviseerd.

Infectieziektebestrijding

Dit project wordt gefinancierd vanuit het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017. Preventie van infectieziekten in de openbare gezondheidszorg is de focus in dit programma. Onderzoek moet bijdragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten. Dit programma maakt samen met de programma’s Non-alimentaire zoönosen, Antibioticaresistentie en Lyme deel uit van het cluster Gezondheidsbescherming bij ZonMw.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website