Om mensen in de laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun waarden, wensen en behoeften, is goede en eenduidige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom financieren we de ontwikkeling van een digitale informatiestandaard Proactieve Zorgplanning.

Vrouw achter laptop

 

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) start, in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland en Stichting CareCodex, met het uniform digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens uit de leidraad proactieve zorgplanning tussen verschillende zorgverleners, in de vorm van een informatiestandaard. In 3 pilotprojecten gaat IKNL die standaard toetsen en in kaart brengen wat daarin wel en niet werkt. Het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase' gaat in januari 2023 van start en heeft een looptijd van 3 jaar.

Waarom is dit belangrijk?

Met het digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens uit de leidraad, welke momenteel wordt doorontwikkeld tot de richtlijn ‘Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase’, wordt het mogelijk om de kwaliteit van palliatieve zorg aanzienlijk te verbeteren en realiseren we belangrijke bouwstenen voor het individueel zorgplan. Dat is een digitaal document waarin zorgverleners gemaakte afspraken over behandelwensen en -grenzen van patiënten en naasten kunnen vastleggen, nadat ze daarover met hen in gesprek zijn gegaan. In een individueel zorgplan staan die gegevens eenduidig en toegankelijk bij elkaar, ook in de nachten, weekenden, bij crisissituaties en in de stervensfase. Dat voorkomt bijvoorbeeld ongewilde, acute ziekenhuisopnames. Met een gedragen informatiestandaard Proactieve Zorgplanning ligt er een basis voor het digitaal uitwisselen van informatie, waardoor zorgverleners beter op de hoogte blijven. Door eenmalig vast te leggen en meervoudig gebruik van gegevens kunnen zij fouten voorkomen en efficiënter werken. Dit kost de patiënt ook minder herhalingen in gesprekken met de zorgverlener. Kortom, met een goede informatieoverdracht kunnen zorgverleners in urgente situaties de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Over het programma Palliantie

Dit project financieren we met ons programma Palliantie. Met dit programma stimuleren we een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Een goede digitale gegevensoverdracht over hun wensen en behoeften biedt een belangrijke basis voor de kwaliteit van palliatieve zorg.

Meer informatie

•    Programma Palliantie
•    Thema Samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg
•    Thema Proactieve zorgplanning

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website