Naleving van handhygiëne is belangrijk. Dit gebeurt nu onvoldoende in verpleeghuizen. Terwijl we weten dat goede handhygiëne een van de belangrijkste interventies is om transmissie van infecties te voorkomen. Twee ZonMw-projecten onderzoeken hoe de naleving verbeterd kan worden.

hand onder lopende waterkraan

Vieze handen

In verpleeghuizen blijkt dat medewerkers hun handen in ongeveer 20% van de aangewezen momenten ook daadwerkelijk reinigen. Waarom doen zij dit niet altijd? Sinds 2016 inventariseren 2 onderzoeksprojecten de naleving van de handhygiënerichtlijn bij ongeveer 100 verpleeghuizen. Ook het implementeren van een gefaseerd interventieprogramma om de handhygiëne te verbeteren, is onderdeel van de projecten.

CHANGE

De laatste 10 jaar is voornamelijk onderzoek gedaan naar het verbeteren van handhygiëne in ziekenhuizen. Het onderzoeksproject CHANGE is er juist op gericht om de handhygiëne in veropleeghuizen te verbeteren. Het Radboudumc en RIVM onderzoeken waarom medewerkers in verpleeghuizen hun handen niet altijd wassen. In het project worden medewerkers passende oplossingen geboden die helpen om handhygiënerichtlijnen na te leven. In 2019 is het onderzoek afgerond.

HANDSOME

Bekende effectieve interventiemaatregelen worden aangepast voor verpleeghuizen in een gezamenlijk project van Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Ook wordt de effectiviteit van de aangepaste maatregelen geëvalueerd. Infecties bij verpleeghuisbewoners worden wekelijks bijgehouden om te kijken of er een vermindering in frequentie is na de interventie. De resultaten zijn in 2019 bekend.

Interventies

In het HANDSOME-project bestaan de handhygiëneinterventies onder andere uit scholing, het vergroten van bewustzijn en groepsdiscussies. Inmiddels zijn zo’n 1500 medewerkers geschoold en nemen meer dan 700 mensen deel aan E-learning.

Waarom is handhygiëne belangrijk?

Bewoners van verpleeghuizen zijn extra vatbaar voor infectieziekten vanwege hun verminderde weerstand. Infecties verspreiden zich daar gemakkelijk doordat bewoners lucht, water en zorg delen. Goede handhygiëne wordt beschouwd als de hoeksteen van de infectiepreventie. Toch reinigen medewerkers in de zorg niet altijd hun handen. Dit geldt ook voor medewerkers in verpleeghuizen. In de ziekenhuisomgeving is al veel kennis verzameld over hoe handhygiëne te bevorderen. Deze wordt echter zelden toegepast in verpleeghuizen.

Internationale richtlijnen

Hoewel niet alle zorginfecties te voorkomen zijn, kan een belangrijk deel ervan worden vermeden door het toepassen van handhygiëne. Het consequent toepassen van handhygiëne is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Richtlijnen van de WHO omschrijven helder op welke momenten handhygiëne zou moeten plaatsvinden. Maar gebeurt het ook? De voorschriften voor handhygiëne worden gemiddeld slechts in 20% nageleefd. Elk jaar, op de Internationale dag van de handhygiëne, vraagt de WHO hier aandacht voor. Met dit jaar extra aandacht voor antibioticaresistentie.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website