Binnen het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap zijn er verschillende projecten die zich richten op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Hieronder vindt u een overzicht van deze projecten en de doelgroepen waar ze zich op richten.

Project Doelgroep
Een kleinschalige studie naar de haalbaarheid en effectiviteit van een uitgebreid programma voor seksuele voorlichting op school gericht op leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen met psychische problemen of ernstige gedragsproblemen
   
Kwetsbaarheid begrijpen. Een aanvullende mix-method studie van 'Seks onder de 25 jaar' onder de drie groepen die het meeste risico lopen op onbedoelde zwangerschappen Jonge, laag opgeleide vrouwen met een niet-westerse achtergrond
   
Nieuwe perspectieven op reproductieve keuze. Participatief onderzoek naar opvattingen, strategieën en de behoeften van vluchtelingen Vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Somalië
   
Project UP: een etiologisch onderzoek naar de clustering van risicofactoren van onbedoelde zwangerschap Laag opgeleiden, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren zonder werk/inkomen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website