Werkt u samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk en heeft uw netwerk een Ontwikkelproject (Fase I) afgerond? Heeft uw netwerk duidelijk voor ogen wat het wil verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Met de Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie (Fase II&III) kan uw netwerk aan de slag met het doorontwikkelen en verduurzamen van het aanbod en de samenwerking.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Actieonderzoek
  • Borging/verduurzaming
  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Actieonderzoek
  • Borging/verduurzaming

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

11 mei 2021

Deadline

19 april 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg doorstroom naar Fase II/III (pdf) 325 KB

Doel subsidieoproep

De uitwerkings- en verduurzamingssubsidie heeft verschillende doelen. De subsidie is ten eerste bedoeld om lokale netwerken te ondersteunen bij het doorontwikkelen en verduurzamen van hun samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen. Onder begeleiding van een actieonderzoeker zet het netwerk in op tenminste één relevant onderwerp naar keuze. Hierbij wordt gewerkt aan het realiseren van praktijkverbeteringen op dat onderwerp en tegelijkertijd het vergroten van het lerend vermogen en de verandercapaciteit van het netwerk. Tegelijkertijd gaat het netwerk met de subsidie werken aan het formaliseren en professionaliseren van zijn samenwerkingsstructuur.

Wat kan worden aangevraagd?

Met de uitwerkings- en verduurzamingssubsidie kunt u met uw netwerk een inhoudelijk onderwerp naar keuze uitwerken. Het is belangrijk dat deze keuze goed onderbouwd wordt en aansluit bij de wensen en behoeften van de thuiswonende ouderen, de lokale context en de huidige situatie van het netwerk. Binnen deze subsidiemogelijkheid gaat het netwerk in de praktijk met dit onderwerp aan de slag. Door praktijkleren wordt gaandeweg kennis en ervaring ontwikkeld over het zorg- en ondersteuningsaanbod, de samenwerking binnen het netwerk en het ontwikkelproces van het netwerk. Het proces van praktijkleren en kennisontwikkeling wordt binnen de projecten ondersteund door een actieonderzoeker. Daarnaast gaat u met uw netwerk een aantal belangrijke stappen zetten in het creëren van randvoorwaarden om de samenwerking duurzaam te laten voortbestaan ook na afloop van de subsidieperiode.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg die een project hebben afgerond vanuit de ontwikkelsubsidie – Fase I. Het netwerk is al enige tijd actief en heeft een gezamenlijke visie en doelstellingen. Het netwerk heeft de behoefte om het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn nog beter op elkaar af te stemmen, door te ontwikkelen en te verduurzamen. De uitwerkings- en verduurzamingssubsidie is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk waarin ouderen participeren en waarin tenminste huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg en professionals (of vrijwilligers) vanuit ondersteuning en welzijn vertegenwoordigd zijn.

Let op: Voor lokale netwerken samenhangende ouderenzorg die geen Ontwikkelproject (Fase I) hebben gedaan, maar wel aan de slag willen met doorontwikkeling en verduurzaming staat tot 1 juli 2021 een subsidieoproep open. Zie hiervoor de subsidiekalender.

Budget

U kunt maximaal € 49.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerkprofessionals voor maximaal 75% en de inzet van de actieonderzoeker tot maximaal 20% van de totaal gesubsidieerde projectkosten. De looptijd van de projecten is niet langer dan 12 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 april, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. U kunt tot die tijd indienen op het moment dat uw netwerk daar klaar voor is. Uw Fase I project dient te zijn afgerond met een goedgekeurd eindverslag. Ingediende aanvragen zullen verzameld worden en op 9 momenten worden beoordeeld, waarna u bericht over het besluit ontvangt. Hiervoor zijn de volgende tussenliggende data vastgesteld: - 15 juni 2021, om 14:00 uur - 13 juli 2021, om 14:00 uur - 17 augustus 2021, om 14:00 uur - 21 september 2021, 14:00 uur - 26 oktober 2021, 14:00 uur - 30 november 2021, 14:00 uur - 6 januari 2022, 14:00 uur - 24 februari 2022, 14:00 uur - 19 april 2022, 14:00 uur

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg doorstroom naar Fase II/III (pdf) 325 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar de programmamanager of –secretaris. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website