Deze subsidieoproep beoogt gemeenten te faciliteren hun aanbod aan dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie vraaggericht, toegankelijk en toekomstbestendig te maken.

Onderwerpen

 • Subsidie
 • Dementie
 • Dagactiviteiten
 • Gemeenten

Onderdeel van programma

Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Geplaatst op

6 december 2021

Deadline

1 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (pdf) 263 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is gemeenten te faciliteren hun aanbod van zinvolle dagactiviteiten goed te laten aansluiten bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en bij de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep. En daarnaast gemeenten te faciliteren een toekomstbestendig beleid te ontwikkelen in samenwerking met relevante samenwerkingspartners. Het aanbod van zinvolle dagactiviteiten is goed toegankelijk en kan zowel geïndiceerde als niet-geïndiceerde zorg betreffen.

Wat kan worden aangevraagd?

Gemeenten kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor:

 • Het maken van een regiobeeld over de sociale- en gezondheidssituatie van de doelgroep, nu en in de toekomst.
 • Het doen van een behoefte-analyse bestaande uit een onderzoek naar de wensen en behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten aan zinvolle dagactiviteiten. Deze wensen en behoeften worden naast het huidige aanbod gelegd om leemtes vast te stellen en prioriteiten te kunnen stellen.
 • Het opstellen van een breed gedragen plan van aanpak op basis van het regiobeeld en de behoefte-analyse, waarin de samenwerkende partijen komen tot een vraaggericht en toekomstbestendig aanbod van zinvolle dagactiviteiten.

Voor gemeenten die al een regiobeeld en behoefte-analyse hebben gedaan kan ook subsidie aangevraagd worden voor:

 • Het ontwikkelen van een toegankelijk product om thuiswonende mensen met dementie, hun mantelzorgers en/of naasten, betrokken zorgverleners en/of vrijwilligers te informeren over het aanbod van dagactiviteiten in de regio.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Gemeenten kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen. De gemeente doet dat namens een hun samenwerkingspartners, zoals zorgaanbieders, particuliere initiatieven, zorg- en welzijnsorganisaties. Het is verplicht (vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten te betrekken bij uw project.
 • Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen deel uit maken van de projectgroep en integraal onderdeel te zijn van de opzet, uitvoering en evaluatie van het project.
 • In de aanvraag dient de hoofdaanvrager, de projectleider/penvoerder, de bestuurlijk verantwoordelijke, de medeaanvrager(s), en de projectpartners te worden toegevoegd.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €50.000,- per project met een maximale looptijd van 6 maanden. Wanneer 2 gemeenten gezamenlijk subsidie aanvragen is maximaal €90.000,- per project beschikbaar. In totaal is binnen deze subsidieronde €1.050.000,- beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 1 februari 2022, 14.00u uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (pdf) 263 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmateam. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Het programmateam

+31 70 349 54 72
admd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website