Deze programmalijn heeft als doel om door middel van actieonderzoek kennis in de praktijk te ontwikkelen over hoe de onderlinge samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp versterkt kan worden indien sprake is van een volwassen ggz-cliënt met zorg voor kinderen. Of een bij de jeugdhulp bekende ouder met ggz problematiek.

Onderwerpen

  • Verbinding volwassenen-ggz - jeugdhulp
  • Gezinsgerichte benadering
  • Outreachende ggz professional
  • Overkoepelend actieonderzoek

 

Onderdeel van programma

Wat werkt voor de jeugd

Geplaatst op

17 juni 2022

Deadline

13 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep overkoepelend onderzoek verbinding volwassenen ggz jeugdhulp (pdf) 270 KB

Doel subsidieoproep

Met deze oproep wordt een overkoepelend actieonderzoek uitgezet naar het versterken van de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp. De projectgroep van het overkoepelende actieonderzoek heeft ook als taak om pilotregio’s te begeleiden, aan te jagen en te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van de samenwerking.
Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een handreiking voor een effectieve samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp, inclusief een plan voor verspreiding en implementatie. Ook wordt er een advies uitgebracht over verbeterpunten voor de randvoorwaarden voor deze samenwerking.

Wat kan worden aangevraagd?

Een overkoepelend actieonderzoek welke de pilots die in deel 2 van deze programmalijn worden gehonoreerd begeleidt en onderzoekt. Vanuit het overkoepelende actieonderzoek worden deze pilots intensief begeleid bij het invoeren, aanpassen en uitvoeren van de samenwerking tussen de jeugdhulp en de volwassenen-ggz. Projectleider en medewerkers van het overkoepelende onderzoek hebben een adviserende en aanjagende rol naar de pilots toe. Zij begeleiden ‘on site’ en proactief hetgeen gedaan wordt in de experimenteerruimte. Er wordt actief op zoek gegaan naar knelpunten, kansen en oplossingen. De verzamelde kennis wordt direct gekoppeld aan het toepassen van die kennis zodat de onderzochte werkelijkheid wordt veranderd. Op deze manier heeft het onderzoek een aanjagende functie voor de gewenste veranderingen.
Ook bewaakt de projectgroep van het overkoepelende onderzoek de planning van de pilots.
Met als doel te komen tot een handreiking waarmee verschillende instellingen zelf aan de slag kunnen. En een advies over verbeterpunten voor de randvoorwaarden voor samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Voor deze subsidieoproep geldt dat uitsluitend onderzoeksorganisaties aanspraak kunnen maken op subsidie.

Met de pilots die worden gehonoreerd in deel 2 van deze programmalijn moet worden samengewerkt. De (concept)samenwerkingsovereenkomsten moeten bij de uitgewerkte subsidieaanvraag van de pilotronde worden ingediend.


Budget

Het maximaal aan te vragen bedrag voor het overkoepelende onderzoek bedraagt € 300.000,-. Looptijd is 32 maanden. Er kan maximaal 1 project gehonoreerd worden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 september 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep overkoepelend onderzoek verbinding volwassenen ggz jeugdhulp (pdf) 270 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Programmamanager Jeugd

+31 70 3495206
kuling@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website