In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de definitie van een complexe interventie wordt het framework van de Medical Research Council (MRC) gehanteerd.

Onderwerpen

  • Complexe interventies
  • Farmacotherapie
  • Multidisciplinair
  • Implementeerbaarheid van de resultaten
  • Concrete opbrengsten

 

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

16 januari 2023

Deadline

18 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Complexe Interventies Ronde 4 PI (pdf) 799 KB

Doel subsidieoproep

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Complexe Interventies Ronde 4 is gericht op projecten waarin een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal staat.

Zoals in het MRC Framework beschreven, wordt een interventie als complex beschouwd vanwege:

• De kenmerken van de interventie zelf, zoals het aantal componenten waaruit de interventie bestaat, het gedrag dat beïnvloed wordt, het aantal settings of disciplines dat betrokken is of de mate van flexibiliteit van de interventie die is toegestaan bij toepassing in de praktijk.

• De interactie tussen de interventie en de context waarin deze wordt toegepast.

Het te financieren onderzoek moet leiden tot gezondheids- en/of doelmatigheidswinst. De aanvraag dient helder te maken dat de uitkomsten van het project na afronding implementeerbaar zijn in de klinische praktijk en daarmee de dagelijkse praktijk kunnen veranderen.

Wat kan worden aangevraagd?

Het framework onderscheidt verschillende fases in het proces van het ontwikkelen en evalueren van een complexe interventie: ontwikkeling/identificatie van de interventie, toetsing van de haalbaarheid, evaluatie en implementatie. In deze ronde kan subsidie worden aangevraagd voor dit gehele proces óf kan er worden ingestapt in een latere fase, op voorwaarde dat in voorafgaand onderzoek de andere fases doorlopen zijn en er voldoende evidentie is voor de vervolgstappen. De evaluatiefase moet in ieder geval onderdeel zijn van het project.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht, een Nederlandse zorginstelling of zorgaanbieder, een publieke organisatie of een belangenbehartigingsorganisatie.

Budget

In deze ronde worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt twee miljoen euro.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 april 2023 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Er is een informatiepagina ontwikkeld met achtergrondinformatie over deze subsidieronde, tips en tricks bij het schrijven van een subsidieaanvraag en interviews met projectleiders van lopende Complexe Interventie projecten. Bekijk deze informatiepagina aandachtig.

Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen – Complexe Interventies Ronde 4(pdf)

Subsidie aanvragen

 

 

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Esther Dalhuisen-Suurland. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website