Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Onderwerpen

  • onderzoekservaring buitenland
  • gepromoveerde wetenschappers
  • talent

Onderdeel van programma

Rubicon

Geplaatst op

14 december 2021

Deadline

29 maart 2022,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Onderzoekservaring in het buitenland is vaak essentieel voor het opbouwen van een wetenschappelijke carrière. Rubicon stelt recent gepromoveerde, talentvolle wetenschappers in staat om aan buitenlandse topinstituten ervaring op te doen. Onderzoekers krijgen zo meer kans in de wetenschap aan het werk te blijven.

Meer informatie en de volledige subsidieoproep vindt u op de website van NWO.

Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels.

Wat kan worden aangevraagd?

Met de financiering kunt u minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden bij een buitenlands wetenschappelijk topinstituut onderzoek doen. U kunt financiering krijgen voor salariskosten inclusief de werkgeverslasten, reiskosten en in beperkte mate onderzoekskosten. Kosten voor huisvesting, computers en andere overhead worden niet vergoed.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • U kunt een aanvraag voor Rubicon indienen als u op de sluitingsdatum van de aanvraagronde niet langer dan één jaar geleden bent gepromoveerd. Ook als u nog met een promotieonderzoek bezig bent, kunt u een aanvraag indienen mits uw promotor uw proefschrift goedgekeurd heeft.
  • U kunt alleen een aanvraag indienen als u vanaf de sluitingsdatum van de aanvraagronde, in de vijf voorafgaande jaren voor een periode minimaal equivalent aan drie jaar fulltime, onderzoek heeft gedaan aan een Nederlands academisch onderzoeksinstituut.
  • Alleen individuele onderzoekers kunnen een aanvraag doen, dus duo’s of (onderzoeks)groepen niet.
  • U mag maximaal éénmaal een Rubicon-aanvraag indienen.

Budget

NWO heeft per indienronde een budget beschikbaar van maximaal € 2.478.334,‐. Het budget per ronde wordt naar verhouding van het aantal ontvangen ontvankelijke aanvragen verdeeld over: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Technische en Toegepaste wetenschappen (TTW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Zorg onderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw).

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 maart 2022, 14.00 uur, uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Download alle informatie en de volledige tekst van de subsidieoproep op de website van NWO.

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hesham Alghiwi of Corina van Duin. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Hesham Alghiwi

Programmamanager

+31 70 349 54 81
rubicon@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Corina van Duin

Programmasecretaris

+31 70 349 52 09
rubicon@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website