Wilt u uw regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverband duurzaam doorontwikkelen? En wilt u daarbij bijdragen aan het leveren van passende zorg door het ontplooien van verschillende initiatieven om de gezondheid van burgers in uw regio te bevorderen? Dan kunt u een Regio-impuls subsidieaanvraag indienen!

Onderwerpen

  • Domeinoverstijgende samenwerking
  • Regiovisie
  • Burgerparticipatie
  • Juiste Zorg Op de Juiste Plek
  • Passende zorg

Onderdeel van programma

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Geplaatst op

13 mei 2022

Deadline

23 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Regio-impuls ronde 3 (pdf) 264 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze derde subsidieronde van de Regio-impuls is duurzame doorontwikkeling van regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die vormgeven aan transformatie naar passende zorg door het ontplooien van verschillende initiatieven ter bevordering van de gezondheid van burgers.

Passende zorg sluit aan bij de behoeften en omstandigheden van de individuele burger en komt tot stand samen met de burger en betrokken professionals. Passende zorg is effectief, voegt waarde toe en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Zo wordt het zorg die op de juiste plek geleverd wordt.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de doorontwikkeling van uw regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverband en de uitvoering van opgestelde plannen die bijdragen aan de transformatie naar passende zorg. Deze plannen en bijbehorende doelstelling(en) zijn gebaseerd op een bestaande gezamenlijke regiovisie opgesteld voor uw specifieke doelgroep en geplaatst in de regionale context. De plannen moeten leiden tot resultaten in termen van voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband. Deze partij is eindverantwoordelijk en verzorgt de rapportage(s). De aanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn met aantoonbare regiobinding. Een samenwerkingsverband bestaat daarnaast minimaal uit:
o    (een vertegenwoordiging van) burgers;
o    een aanbieder uit het zorgdomein (cure en/of care);
o    een aanbieder uit het ondersteunings- of welzijnsdomein (sociaal domein);
o    een financier van zorg (gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor).

Budget

Er kan minimaal €75.000, - en maximaal €200.000, - worden aangevraagd met een looptijd van maximaal 36 maanden. De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten. U dient het gewenste subsidiebedrag en de looptijd gedegen te onderbouwen in uw aanvraag. Let hierbij goed op de verschillende voorwaarden die horen bij de verschillende subsidiebedragen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 juni 2022 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Regio-impuls ronde 3) (pdf) 259KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmateam JZOJP via jzojp@zonmw.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op woensdagmiddag tussen 15:00 en 16:30 uur. U belt hiervoor naar 070 - 349 54 72. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmateam JZOJP

+31 70 349 54 72
jzojp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website