Is uw regionale samenwerkingsverband, bestaande uit tenminste eerste- en tweedelijnszorgorganisaties, aangesloten bij NVVC Connect (Connect regio) voor atriumfibrilleren en/of hartfalen? En wilt u de door u opgestelde Regionale Transmurale Afspraken gaan implementeren? Dan kunt u met de partners van uw samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Onderwerpen

  • Atriumfibrilleren en hartfalen
  • Implementeren van Regionale Transmurale Afspraken (RTA)
  • Voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg en ondersteuning
  • Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek
  • Samenwerking Hartstichting en ZonMw

 

Onderdeel van programma

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Geplaatst op

19 december 2022

Deadline

9 maart 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Regio-impuls Hartzorg ronde 2 (pdf) 296 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen. Daarvoor zetten we in op het eerder opsporen van atriumfibrilleren en/of hartfalen en het optimaliseren van de behandeling en ondersteuning voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen.  

Om dit te bereiken kent de oproep drie subdoelen:
1.    De reeds bestaande Regionale Transmurale Afspraak (RTA) actualiseren en doorontwikkelen.
2.    Het implementeren van de RTA.
3.    Het inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg en samenwerking.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Het aangevraagde budget wordt ingezet voor het implementeren, en indien nodig actualiseren en doorontwikkelen, van de RTA. U stelt een plan van aanpak op voor het implementeren van de RTA en u voert de plannen uit samen met uw regionale partners en met betrokkenheid van patiënten.
De implementatie van de RTA draagt bij aan het eerder opsporen en optimaliseren van de behandeling en ondersteuning, doordat alle mensen met (een risico op) atriumfibrilleren of hartfalen in Nederland gebruik kunnen maken van regionaal goed ingerichte cardiologische netwerkzorg en ondersteuning. Hiermee draagt het implementeren van de RTA bij aan het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

•    Een aanvraag kan worden gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband.
•    Het samenwerkingsverband is aangesloten bij NVVC Connect als Connect regio, heeft de RTA gepubliceerd op de website van NVVC Connect en de kick-off heeft plaatsgevonden of staat op de planning.  
•    Het samenwerkingsverband bestaat uit meerdere organisaties, waaronder tenminste organisaties uit de eerste- en tweedelijnszorg.
•    De samenwerking is vastgelegd in een getekende samenwerkingsovereenkomst.
•    De Connect regio beschikt over een gezamenlijk regiobeeld en regiovisie.
•    Actieve participatie van patiënten in het samenwerkingsverband is een vereiste.  
•    Per Connect regio kan maximaal één subsidieaanvraag worden ingediend voor atriumfibrilleren en/of hartfalen.
Een volledig overzicht van de randvoorwaarden vindt u in de subsidieoproep.

Budget

Het maximaal aan te vragen budget bedraagt €75.000,- en het project mag maximaal 24 maanden duren. Partijen dienen een eigen bijdrage te leveren van gezamenlijk minimaal 25% (geldelijk of in natura) van het totale budget.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 maart 2023, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Regio-impuls Hartzorg ronde 2

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor vragen kunt u contact opnemen met het Programmasecretariaat JZOJP. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmasecretariaat JZOJP

+31 70 349 54 72
jzojp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website