Nederlandse onderzoeksorganisaties, zorgorganisaties, beroepsverenigingen en vertegenwoordiging van patiënten en/of zorgverzekeraars kunnen, samenwerkend in een consortium, subsidie aanvragen voor het verder ontwikkelen en toepassen van proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg, op basis van een bestaande toolkit.

Onderwerpen

 • Kinderen
 • Palliatieve zorg
 • Proactieve zorgplanning
 • Advance care planning
 • ACP

Onderdeel van programma

Palliantie II

Geplaatst op

22 maart 2022

Deadline

16 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg (pdf) 290 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het doorontwikkelen (verdiepen, verbreden) en breder implementeren van proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg op basis van de bestaande IMPlementing pediatric Advance Care planning Toolkit (IMPACT), om daarmee de kinderpalliatieve zorg verder te verbeteren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidieaanvraag indienen op 1 of meer van de volgende 3 thema’s:

 1. Ontwikkelen van maatwerkmodules op basis van de IMPACT-toolkit, passend bij de 4 fasen (ziektegericht, symptoomgericht, stervensfase en nazorg) van het kinderpalliatieve zorgproces.
 2. Doorontwikkelen en testen van proactieve zorgplanning of de IMPACT-toolkit als methode voor het vastleggen van zorgwensen en -doelen in een individueel zorgplan.
 3. Stimuleren van de implementatie en doorontwikkeling van en samenwerking rondom proactieve zorgplanning in de zorgketen, ofwel een bredere groep van zorgverleners en specialismen.

Randvoorwaarden

U komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking als u uw subsidieaanvraag vooraf heeft afgestemd via het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Ook dienen uw activiteiten aandacht te hebben voor de transmurale samenwerking tussen 1e- en 2e- of 3e-lijnszorg en -ondersteuning. U komt niet in aanmerking als u voor uw activiteiten al elders subsidie heeft ontvangen.

Wie kan aanvragen?

De volgende partijen kunnen subsidie aanvragen:

 • Nederlandse onderzoeksorganisaties
 • Zorgorganisaties, beroepsgroepen, vertegenwoordiging van patiënten en/of zorgverzekeraars

Voor deze subsidieoproep geldt dat samenwerking in een multidisciplinair consortium
een vereiste is, minimaal bestaande uit:

 • 1 of meer onderzoeksorganisaties
 • meerdere zorginstellingen uit 1e- en 2e- en 3e-lijnszorg en -ondersteuning
 • een Netwerk Integrale Kindzorg
 • een vertegenwoordiging van het ouder- en kindperspectief
 • Kinder Comfort Teams (indien aanwezig)

Budget

In deze subsidieronde stellen we in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie. De maximale looptijd is 48 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 2,5 miljoen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 mei 2022, 14.00 uur indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep ‘Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg' (pdf) 290 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Karen van Reenen of Vivianne van Beyeren via de clusterondersteuning van het programma Palliantie II. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website