De fellowshipsubsidies van het Onderzoeksprogramma ggz zijn persoonsgebonden subsidies, voor praktijkprofessionals en onderzoekers die nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën hebben om de ggz te verbeteren.

Onderwerpen

  • Vroege herkenning en behandeling
  • Gepersonaliseerde zorg
  • Fellowships
  • Geestelijke gezondheid

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ggz

Geplaatst op

24 januari 2022

Deadline

22 maart 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg (pdf) 218 KB

Doel subsidieoproep

Met deze persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers en praktijkprofessionals worden nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën gestimuleerd, waarmee de zorg aan cliënten verbeterd kan worden, de regiefunctie van cliënten versterkt kan worden en/of waarmee kostenbeheersing in de ggz gerealiseerd kan worden. Het gaat om (onderzoeks)ideeën met grote (potentiële) wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact en met een duidelijke meerwaarde voor de huidige Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

De subsidieoproep richt zich op de thema’s vroege herkenning en behandeling’ en ‘gepersonaliseerde zorg’.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan een persoonsgebonden subsidie worden aangevraagd voor creatieve en grensverleggende ideeën van praktijkprofessionals en onderzoekers.

Praktijkfellowships

Het doel van een praktijkfellowship is ggz-professionals met creatieve ideeën actief te betrekken bij de wetenschap. Het gaat om professionals en behandelaren werkzaam in de ggz, die parttime onderzoek willen verrichten naar een vernieuwend, grensverleggend onderwerp in de ggz. De praktijkfellows vormen op deze wijze een brug tussen praktijk en wetenschap.

Onderzoeksfellowships

Met een onderzoeksfellowship wordt aan gepromoveerde wetenschappers, die reeds onderzoek doen of gedaan hebben naar ggz-gerelateerde onderwerpen, de kans geboden om (bijna) voltijds innovatieve wetenschappelijke ideeën uit te werken om daarmee vernieuwend ggz-onderzoek te stimuleren.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Projectideeën worden ingediend door individuele onderzoekers. De fellowships betreffen een persoonsgebonden budget en zijn niet bedoeld voor het voortzetten van reeds bestaande onderzoekslijnen in de ggz. De aanvrager is geen gevestigd groepsleider en heeft nog niet eerder grote onderzoeksubsidies als projectleider verkregen. De aanvrager heeft de fellowshipsubsidie nodig voor baanbrekend onderzoek. De aanvrager is in Nederland gevestigd.

Budget

In totaal is voor deze subsidieronde € 1.800.000,- beschikbaar. Er is apart budget gereserveerd voor de praktijk- en de onderzoeksfellows:

  • Praktijkfellows                       beschikbaar budget € 900.000,-
  • Onderzoeksfellows            beschikbaar budget € 900.000,-  

Per fellowship kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 22 maart 2022, 14:00 uur uw projectidee indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg (pdf) 218 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Marloes van der Maas. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Marloes van der Maas

Programmamanagers Onderzoeksprogramma ggz

+31 70 349 52 79
ggz@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website