De programmacommissie van het oversterfte traject heeft een onderzoeksagenda opgesteld naar mogelijke redenen en oorzaken van oversterfte gedurende de periode 2020-2021. Binnen lijn 3 worden onafhankelijke analyses (replicatie) van de onderzoeksresultaten van het CBS en RIVM mogelijk gemaakt door de data van deze instanties beschikbaar te stellen.

Onderwerpen

  • Oversterfte

  • COVID-19 pandemie

  • Primaire en secundaire bronnen

  • Onderzoeksagenda

Onderdeel van programma

COVID-19

Geplaatst op

15 december 2022

Deadline

31 januari 2023,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verkrijgen van inzichten in de oorzaken en redenen van oversterfte in Nederland (2020-2021) middels onafhankelijke analyses van databronnen van het CBS, de GGD, GGD GHOR en het RIVM. Recentelijk zijn de data van bovenstaande organisaties toegankelijk geworden voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek (zie kamerbrief van 18-11-2022 p.7-9). Dit betekent dat onderzoek naar de kennishiaten opgenomen in lijn 3 van de onderzoeksagenda vanaf dit moment mogelijk is en als mogelijke aanvulling kan dienen op het al bestaande onderzoek binnen lijn 2. Het onderzoek naar oversterfte beoogt niet alleen duidelijkheid te bieden over de oorzaken van oversterfte in de afgelopen periode maar levert tegelijkertijd ook kennis op die kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende pandemie.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieoproep kan financiering worden aangevraagd voor onderzoek naar de redenen en oorzaken van oversterfte in de periode 2020-2021 in Nederland. Binnen deze subsidieoproep kunnen er bedragen van maximaal €100.000 aangevraagd worden. De maximale looptijd van de projecten is 9 maanden.

Randvoorwaarden

Uw voorstel past in deze subsidieronde als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het onderzoek geeft inzicht in de oorzaken en gevolgen van oversterfte in de periode 2020-2021.
  • Uw onderzoek dient gebruik te maken van de data die beschikbaar gesteld wordt via de CBS omgeving, eventueel aangevuld of gecombineerd met eigen of andere openbaar toegankelijke data. Primaire dataverzameling is binnen deze subsidieronde niet toegestaan.
  • Om toegang tot de microdata van het CBS te krijgen gelden er criteria voor instellingen om in aanmerking te komen voor een instellingsmachtiging voor toegang tot deze microdata. Per onderzoeksproject moet een instelling een separaat verzoek indienen bij het CBS tot het verkrijgen van projecttoestemming. Zie de Beleidsregel toegang instellingen tot microdata CBS voor meer informatie.
  • U dient binnen 4 weken na honorering een verzoek te doen bij het CBS om toegang tot de data te krijgen. Nadat u toestemming van CBS heft gekregen dient u ZonMw op de hoogte te stellen en startdatum van uw project aan te geven. Vanaf dat moment wordt ook de bevoorschotting geïnitieerd.  


Wie kan aanvragen?
De volgende partij(en) kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:
1. Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht.
2. Nederlandse zorginstellingen
3. Andere organisaties die voor deze oproep niet als onderneming worden aangemerkt.
4. Andere partijen kunnen deelnemen voor eigen rekening en risico. Andere partijen vragen geen deel van de subsidie aan en brengen geen kosten in rekening.

Het CBS en RIVM zijn binnen deze subsidieronde uitgesloten voor het indienen van een aanvraag.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 januari 2023, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

In verband met onderhoudswerkzaamheden is Mijn ZonMw niet bereikbaar op vrijdag 27 januari tot en met zondag 29 januari 2023. Wilt u op dit tijdstip toch werken aan uw aanvraag of beoordeling? Download dan van tevoren uw aanvraagformulier of beoordelingsformulier als Word-document en vul dit offline in. Dan kunt u uw antwoorden later overnemen in het online formulier wanneer Mijn ZonMw weer beschikbaar is.

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep ‘Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021’ (pdf) 268 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tim Kruitbosch op +31703495489. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een man

Tim Kruitbosch

Programmamanager COVID-19

+31703495489
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website