De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden. Ze maken zich ook zorgen om hun leeftijdsgenoten en willen graag helpen. Na succesvolle ervaring met de coronahulp-initiatieven, gaan we daarom nu inzetten op MDT in actie voor Oekraïne.

Onderwerpen

 • MDT- light
 • Iets doen voor een ander, talentontwikkeling, ontmoeting
 • Jongeren van 14 t/m 27 jaar
 • Gevolgen van oorlog in Oekraïne
 • Inburgering en integratie

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

16 mei 2022

Deadline

23 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep – MDT in actie voor Oekraïne (pdf) 195 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieronde is jongeren de mogelijkheid te bieden om zich in te zetten voor de maatschappelijke effecten die zijn ontstaan door de situatie in Oekraïne. Dit gebeurt in kortlopende projecten, waarin jongeren in totaal 32 uur aan de slag gaan. MDT is voor jongeren van 14 t/m 27 jaar. Ook jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne mogen deelnemen aan deze initiatieven.

Wat kan worden aangevraagd?

Er is per subsidieaanvraag maximaal € 50.000,- beschikbaar. Binnen deze subsidieoproep kan budget worden aangevraagd voor:

 • coördinatie en projectleiding;
 • werving van jongeren;
 • het begeleiden van jongeren;
 • een (forfaitaire) vrijwilligers-/onkostenvergoeding voor jongeren;
 • aan te schaffen materialen, bijvoorbeeld ICT of gereedschap;
 • communicatie- en netwerkactiviteiten voor organisaties en jongeren;
 • eventuele benodigde verzekeringen die afgesloten moeten worden.

Ten behoeve van onvoorziene uitgaven mag in de projectbegroting een bedrag van maximaal 5% van het aan te vragen subsidiebedrag worden opgenomen. Let op: Deze kosten moeten in de eindafrekening worden verantwoord.

Randvoorwaarden

U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de subsidieoproep ‘MDT in actie voor Oekraïne’ en werkt dit uit in uw plan van aanpak.

Wie kan aanvragen?

ZonMw nodigt hoofdaanvragers van lopende MDT-projecten uit subsidierondes 3, 4a, 4b en 4c uit om een subsidieaanvraag in te dienen.

Budget

Er is per subsidieaanvraag maximaal € 50.000,- beschikbaar. Het totaal beschikbare budget in deze subsidieronde bedraagt € 2 miljoen. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Indien het totale budget is uitgeput voordat de uiterlijke sluitingsdatum is bereikt, sluit de oproep vroegtijdig. Indien de opdrachtgever bij vroegtijdige uitputting besluit het subsidieplafond te verhogen, zullen we dit communiceren.

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 juni 2022, 14.00 uur, doorlopend uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet. In de subsidieoproep vindt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt alleen indienen wanneer u een uitnodiging hiervoor heeft ontvangen.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep – MDT in actie voor Oekraïne (pdf) 195 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Team AMD programmasecretariaat

+31 70 349 53 18
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website