Het doel van deze subsidieoproep is de inzet van proactieve zorgplanning te stimuleren, om zo de zorg en ondersteuning voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten optimaal aan te laten sluiten bij hun behoeften en wensen. Voor deze subsidieoproep komen projectideeën in aanmerking waarin een bestaand transmuraal samenwerkingsverband gaat samenwerken tussen de eerste- en tweede- of derdelijns zorg en ondersteuning op het gebied van proactieve zorgplanning.

Onderwerpen

 • Proactieve zorgplanning
 • Palliatieve zorg
 • Transmurale samenwerking
 • Advance care planning
 • ACP

Onderdeel van programma

Palliantie II

Geplaatst op

14 december 2021

Deadline

8 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk (pdf) 240 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is de inzet van proactieve zorgplanning te stimuleren, om zo de zorg en ondersteuning voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten optimaal aan te laten sluiten bij hun behoeften en wensen. Het is de bedoeling dat parallel hieraan onderzoek uitgevoerd wordt met minimaal een voor- en een nameting. Dit onderzoek dient inzicht te geven in de te verwachten effecten op de zorg en ondersteuning aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten en in de implementatie.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor deze subsidieoproep komen projectideeën in aanmerking waarin een bestaand transmuraal samenwerkingsverband gaat samenwerken tussen de eerste- en tweede- of derdelijns zorg en ondersteuning op het gebied van proactieve zorgplanning. De beroepsgroepen, een vertegenwoordiging van patiënten, een zorgverzekeraar en een onderzoeksorganisatie maken ten minste deel uit van zo’n transmuraal samenwerkingsverband. Het doel daarvan is de inbedding van proactieve zorgplanning in transmurale werkafspraken tussen de verschillende stakeholders. Na afloop van de projectsubsidie zetten de deelnemende organisaties van het initiatief de activiteiten op eigen kracht voort.

Randvoorwaarden

Een projectidee moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 • De proactieve zorgplanning is gericht op zorg en ondersteuning voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.
 • De activiteiten zijn gericht op een transmurale samenwerking tussen eerste- en tweede- of derdelijns zorg en ondersteuning. Het gaat hier om ‘verticale’ transmurale samenwerking.
 • De activiteiten bouwen voort op bestaande kennis en instrumenten over proactieve zorgplanning. Ontwikkeling van geheel nieuwe interventies behoort niet tot de mogelijkheden van deze subsidieoproep.
 • Voor de activiteiten heeft de subsidieaanvrager niet al elders subsidie ontvangen.
 • Kinderpalliatieve zorg wordt uitgesloten voor deze subsidieoproep. Hiervoor volgt een aparte subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

De volgende partij(en) kan/kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:

 • 1 of meerdere Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU-staatssteunrecht
 • 1 of meerdere zorgorganisaties, beroepsgroepen, vertegenwoordiging van patiënten en/of zorgverzekeraars

Een partij afkomstig uit een bestaand transmuraal samenwerkingsverband kan een projectidee indienen. Deze partij is tevens hoofdaanvrager. Voor deze subsidieoproep geldt dat samenwerking een vereiste is. De beroepsgroep(en), een vertegenwoordiging van patiënten, een zorgverzekeraar en een onderzoeksorganisatie maken ten minste deel uit van het samenwerkingsverband.

Budget

In deze subsidieronde kunt u maximaal € 500.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 36 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 6 miljoen euro. Cofinanciering van minimaal 15% is verplicht om verdere implementatie en borging te bevorderen.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 8 februari 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk (pdf) 241 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Viviënne Lahaut of Jenny Hoogendoorn – de Vries. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website