Bestaande transmurale samenwerkingsverbanden tussen de 1e- en 2e-, of 3e-lijnszorg kunnen nu een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor implementatie van proactieve zorgplanning in de praktijk en onderzoek naar de implementatie en de te verwachten effecten en kosten daarvan.

Onderwerpen

  • Proactieve zorgplanning
  • Advance care planning
  • ACP
  • Palliatieve zorg
  • Transmurale samenwerking

 

 

Onderdeel van programma

Programma Palliantie II

Geplaatst op

9 mei 2022

Deadline

28 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk (uitgewerkte subsidieaanvragen) (pdf) 294 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van de inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk, om zo de zorg en ondersteuning voor mensen die ongeneeslijk ziek of kwetsbaar zijn, en hun naasten, optimaal aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften. Onderzoek met minimaal een voor- en nameting moet onderdeel uitmaken van de uitgewerkte subsidieaanvraag. Dit onderzoek dient inzicht te geven in de te verwachten effecten en kosten op de zorg en ondersteuning voor bovenstaande doelgroep, en op de implementatie van proactieve zorgplanning.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor deze subsidieoproep komen subsidieaanvragen in aanmerking waarin een bestaand transmuraal samenwerkingsverband gaat samenwerken tussen de 1e- en 2e- of 3e-lijns zorg en ondersteuning op het gebied van proactieve zorgplanning. De beroepsgroepen, een vertegenwoordiging van patiënten, een zorgverzekeraar en een onderzoeksorganisatie maken ten minste deel uit van zo’n transmuraal samenwerkingsverband. Het doel daarvan is de inbedding van proactieve zorgplanning in transmurale werkafspraken tussen de verschillende stakeholders. Na afloop van de projectsubsidie zetten de deelnemende organisaties van het initiatief de activiteiten op eigen kracht voort.

Randvoorwaarden

U kunt alleen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen als uw eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde een positief advies tot uitwerken heeft gekregen. Verder moeten de activiteiten gericht zijn op (verticale) transmurale samenwerking tussen de 1e, 2e, of 3e-lijnszorg en ondersteuning en voortbouwen op bestaande kennis en instrumenten over proactieve zorgplanning.

Wie kan aanvragen?

De volgende partij(en) kan/kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:
•    1 of meerdere Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU-staatssteunrecht
•    1 of meerdere zorgorganisaties, beroepsgroepen, vertegenwoordiging van patiënten en/of zorgverzekeraars
Voor deze subsidieoproep geldt dat samenwerking een vereiste is.

Budget

In deze subsidieronde kunt u maximaal € 500.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 36 maanden. Cofinanciering van minimaal 15% is verplicht om verdere implementatie en borging te bevorderen. De cofinanciering kan een eigen bijdrage zijn of een bijdrage van derden en mag bestaan uit menskracht of financiële middelen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 juni 2022, 14.00 uur uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk (uitgewerkte subsidieaanvragen)(pdf) 294KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Viviënne Lahaut (programmamanager) of Jenny Hoogendoorn – de Vries (programmasecretaris), via de clusterondersteuning van het programma Palliantie II, via +31 70 349 54 63 of palliatievezorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website