Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg. Het gaat om revalidatiezorg of zorg-gerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie.

Onderwerpen

  • Paramedische zorg
  • Herstelzorg
  • Samenwerking
  • Juiste zorg op de juiste plek

Onderdeel van programma

Paramedische Zorg 2019-2022

Geplaatst op

5 augustus 2021

Deadline

18 januari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg (pdf) 243 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om te onderzoeken hoe de inhoudelijke paramedische herstelzorg beter op elkaar kan aansluiten en multidisciplinair kan worden afgestemd, zodat de zorg het beste aan de zorgvraag kan voldoen. Het op het juiste moment inzetten van de juiste zorgprofessional en dit op een effectieve wijze organiseren staat hierbij centraal, waarbij de focus ligt op het zo optimaal mogelijk functioneren van mensen. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van multidisciplinaire samenwerking tussen paramedische disciplines en het aantonen van de meerwaarde van de paramedische zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een project dat gericht is op beantwoording van de volgende 2 onderzoeksvragen: ‘Hoe kan de herstelzorg inhoudelijk worden afgestemd op de wensen van de individuele cliënt, zodat de zorg het beste aan de zorgvraag kan voldoen?’ en ‘Hoe kan (de regie over) herstelzorg het beste georganiseerd worden tussen paramedische disciplines, zodat de zorg beter op elkaar aansluit en de bovengenoemde inhoud van zorg geleverd kan worden?’.

Randvoorwaarden

  • De subsidieaanvraag is gericht op de overgangsfase van een intramurale setting naar de thuissituatie.
  • Bij een project zijn minimaal 3 van de volgende paramedische disciplines betrokken: ergotherapie, oefentherapie, fysiotherapie, diëtetiek, logopedie en huidtherapie.
  • Projecten gericht op herstelzorg na COVID-19 zijn uitgesloten voor deze subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die paramedisch onderzoek uitvoeren kunnen subsidie aanvragen. De hoofdaanvrager/projectleider is een gepromoveerd onderzoeker met recente ervaring in paramedisch onderzoek. De bestuurlijk verantwoordelijke en hoofdaanvrager zijn van dezelfde organisatie. Binnen het project moet worden samengewerkt met de praktijk (zorginstellingen en praktiserend zorgprofessionals) en cliënt(vertegenwoordigers) en naasten.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1.800.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. De looptijd van het project is minimaal 24 maanden tot maximaal 48 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 januari 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking in de herstelzorg (pdf) 243 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet of Vivianne van Beyeren. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website