De kijk op gezondheid verandert, en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Dit vraagt ook wat van mensen werkzaam binnen zorg. Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Investeren in vernieuwing van onderwijs is hierin essentieel.

Onderwerpen

  • Post-initieel onderwijsaanbod, bij- en nascholing
  • Preventie en leefstijl
  • Interprofessioneel en domeinoverstijgend samenwerken
  • Preventie infrastructuur
  • Implementatie

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

1 oktober 2020

Deadline

12 januari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie (pdf) 201 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering te versterken binnen post initiële opleidingen en bij- en nascholing. Deze kennis en vaardigheden omvat ook weten hoe adequaat door te verwijzen én samen te werken met andere relevante professionals.  Dit kunnen professionals zijn, die – vanuit verschillende opleidingsachtergronden (WO-HBO-MBO) – met elkaar ‘in de keten’ samen werken. Maar het kan ook interprofessionele samenwerking betreffen (eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein).Deze subsidieronde ambieert een impuls te geven aan de versterking van een regionale preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.

Wat kan worden aangevraagd?

Een regionale samenwerkingsverband bestaand uit minimaal één geaccrediteerde onderwijsinstelling, een GGD en een ROS in samenwerking met andere relevante organisaties ontwikkelen een samenhangend regionaal onderwijsaanbod dat kennis en handelingsvaardigheden gericht op preventie en gezondheidsbevordering versterkt binnen post-initiële opleidingen en bij- en nascholing. Dit regionaal onderwijsaanbod is georganiseerd rondom een bepaald leefstijlthema (of thema’s) en heeft de relevante onderwijsinstellingen en regionale partijen betrokken. Doelgroep van dit regionaal onderwijsaanbod zijn professionals werkzaam in de eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een regionaal samenwerkingsverband, bestaande uit een geaccrediteerde onderwijsinstelling een GGD en een ROS in samenwerking met andere relevante organisaties kunnen een aanvraag indienen.

Hoofdaanvrager:

Geaccrediteerde onderwijsinstelling. Het betreft onderwijsaanbod gericht op zowel BIG geregistreerde professionals als niet-BIG geregistreerde professionals, werkzaam in de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en/of sociaal domein.

Een onderwijsinstelling kan maar bij één subsidieaanvraag betrokken zijn.

Verplichte mede-aanvragers:

In het samenwerkingsverband dienen organisaties vanuit zowel de publieke gezondheidszorg als de eerstelijnszorg vertegenwoordigd te zijn. Samenwerking is verplicht met een:

  • GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
    en een
  • ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur)

GGDen en ROSen mogen aan één subsidieaanvraag deelnemen.

Budget

Voor een maximale looptijd van 3 jaar kan per project een bedrag aangevraagd worden tot €300.000. In totaal is er €1,2 miljoen beschikbaar. Staatsteunregels zijn van toepassing op deze subsidieoproep en hebben invloed op de projectfinanciering.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 januari 2021 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie (pdf) 201 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Fleur Boulogne (programmamanager) of Lize Zwarts - Winkelaar (programmasecretaris) via: implementatiepreventie@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website