De subsidieoproep Grote Trials Ronde 6 is bedoeld voor aanvragen die middels een hoge bewijslast uitsluitsel geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk omtrent toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten moeten nationale impact hebben en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Onderwerpen

 • Farmacotherapie
 • Prospectief, (inter)nationaal multicenter interventieonderzoek
 • Klinisch relevant vraagstuk
 • Nationale impact
 • Concrete en implementeerbare opbrengsten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

6 december 2022

Deadline

7 maart 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Grote Trials Ronde 6 (pdf) 612 KB

Doel subsidieoproep

Het GGG-programma heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen.

Grote Trials Ronde 6 richt zich op prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek met in Nederland geregistreerde geneesmiddelen, waarbij een duidelijke klinische vraagstelling die algemeen als probleem wordt erkend wordt onderzocht. Het project heeft tot doel het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dit kan:

 • Op geneesmiddelniveau; het kan gaan om het gebruik van een geneesmiddel:
  • voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is;
  • voor nieuwe (nog) niet geregistreerde indicaties;
  • voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen.
 • Op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale studiebudget, inclusief eventuele cofinanciering.

Het moet evident zijn dat het onderzoek betreft dat niet door private partijen zal worden gefinancierd en dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is. De projecten betreffen altijd overstijgende maatschappelijke vragen die bijdragen aan het algemene publieke belang om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg in Nederland te verbeteren, die niet door de markt worden opgepakt.

Randvoorwaarden

 • Het onderzoek betreft een in Nederland geregistreerd geneesmiddel.
 • De resultaten moeten een hoge bewijslast hebben en direct implementeerbaar zijn in de klinische praktijk.
 • Het onderzoek zal leiden tot aanzienlijke maatschappelijke opbrengsten, in termen van gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg.

De projectvoorstellen worden, naast de standaard relevantiecriteria van ZonMw, beoordeeld op de programmaspecifieke relevantiecriteria ‘Concrete opbrengsten’ en ‘Implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk’.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht, een Nederlandse zorginstelling of zorgaanbieder, een publieke organisatie of een belangenbehartigingsorganisatie.

Budget

 • Er is geen limiet aan de looptijd en het budget van de studie, maar deze dienen realistisch en goed onderbouwd te worden.
 • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling waar mogelijk en zinvol
 • Het totale beschikbare budget voor deze ronde is €8 miljoen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 maart 2023 vóór 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Voor extra informatie kijk op de informatiepagina van Grote Trials 6.

Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Grote Trials Ronde 6 (pdf) 612 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'Veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sabine van Dijk of Marjo Tieleman. Voor technische vragen over het online indiensysteem neemt u contact op met onze ZonMw Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Sabine van Dijk en Marjo Tieleman

programmamanagers Goed Gebruik Geneesmiddelen

+31 70 349 54 64
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website