Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van het kennishiaat ‘Welke kwaliteitsindicatoren moeten worden ontwikkeld om de kwaliteit van de medische zorg in de politiecel/arrestantenzorg te meten en verbeteren?’.

Onderwerpen

  • forensische geneeskunde
  • medische arrestantenzorg
  • forensisch artsen
  • kwaliteitsindicatoren

Onderdeel van programma

Forensische Geneeskunde

Geplaatst op

30 november 2021

Deadline

21 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Forensische Geneeskunde Kwaliteit Medische Arrestantenzorg (pdf) 267 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van medische arrestantenzorg en de verbetering van de kwaliteit van deze zorg. De focus ligt daarbij op beantwoording van kennishiaat 2 uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap: ‘Welke kwaliteitsindicatoren moeten worden ontwikkeld om de kwaliteit van de medische zorg in de politiecel/arrestantenzorg te kunnen meten en verbeteren?’. De resultaten van het project zijn minimaal toepasbaar in de eerstelijns forensische praktijk en sluiten aan bij de behoefte van de eerstelijns forensische praktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor een analyse naar de knelpunten in de (kwaliteit van de) medische arrestantenzorg en wat nodig is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Aansluitend daaraan wordt een set van kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Het te honoreren project ontwikkelt ook een werkwijze voor hoe kwaliteitsindicatoren gemeten kunnen worden, hoe de kwaliteitsindicatoren en de uitkomsten uniform kunnen worden vastgelegd en hoe met deze uitkomsten de kwaliteit van zorg gemonitord en geëvalueerd kan worden. Daarnaast levert het project kennis op over de toepasbaarheid van de NHG-standaarden binnen de medische arrestantenzorg en over waar afwijking nodig/gewenst is.

Randvoorwaarden

De resultaten van het project stellen forensische artsen en forensisch verpleegkundigen in staat om de juiste zorg te leveren en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast zijn de resultaten ook te gebruiken voor het aanleveren van (evidence-based) informatie voor ketenpartnerts, zoals politie, gevangenissen en het OM.

Wie kan aanvragen?

Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht die onderzoek doen op het gebied van forensisch (medisch) onderzoek. De onderzoeksorganisatie werkt samen met uitvoerders van de medische arrestantenzorg, te weten forensisch artsen en verpleegkundigen werkzaam bij onder andere GGD’en en andere aanpalende disciplines zoals huisartsen, politie en partijen in de strafrechtketen.   

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget is € 300.000,-. Per project kan maximaal € 300.000,-  worden aangevraagd voor de looptijd van maximaal 36 maanden. Het streven is om 1 project te honoreren. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 februari 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Forensische Geneeskunde: kwaliteit medische arrestantenzorg (pdf) 267 KB

aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Prya Badrie (programmasecretaris) of Elke van Vliet (programmamanager). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website