Vanuit het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” is in opdracht van VWS medio 2019 door ZonMw, als onderdeel van het programma Langdurig Zorg en Ondersteuning, het deelprogramma Versterking aanpak eenzaamheid gestart. Deze subsidieoproep is onderdeel van dit programma.

Onderwerpen

  • Eenzaamheid
  • Kennis en kennisverspreiding
  • Erkenningstraject Databank Sociale Interventies
  • Expliciteren op Eenzaamheid

Onderdeel van programma

Versterking aanpak Eenzaamheid

Geplaatst op

29 maart 2022

Deadline

24 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning (pdf) 327 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidie is dat sociale interventies de werkzaamheid op het verminderen van eenzaamheid expliciteren en tegelijkertijd stappen kunnen zetten voor toelating tot het erkenningstraject voor de Databank Effectieve sociale interventies.

Het gaat hierbij om bestaande sociale interventies die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid waarvan:

  • een handboek en een (in- en/of externe) procesevaluatie reeds beschikbaar zijn.
  • de interventie op minimaal twee plekken door verschillende uitvoeringsorganisaties is toegepast.

De subsidie is nadrukkelijk niet bedoeld voor de uitvoering van uw interventie.

Wat kan worden aangevraagd?

Om het bovenstaande doel te bereiken doorloopt u gelijktijdig twee trajecten. Samen met een procesbegeleider brengt u uw interventie in kaart en bepaalt u welke werkzame elementen van toepassing zijn in uw interventie (traject Expliciteren). Daarnaast doorloopt u een traject dat gericht is op toeleiding naar de beoordeling voor opname van de interventie in de Databank Effectieve sociale interventies. U kunt subsidie aanvragen voor de gecombineerde uitvoering van beide trajecten tot en met de plaatsing op de agenda van de databank voor maximaal twaalf maanden.

Randvoorwaarden

Uw subsidieaanvraag dient volledig en compleet te zijn, inclusief de verplichte bijlagen format screening Movisie, handboek, procesevaluatie, getekende samenwerkingsovereenkomst en begroting.

Wie kan aanvragen?

Interventie-eigenaren die voor deze aanvraag samenwerkt in een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit de volgende partners:

  • de interventie-eigenaar;
  • partner(s) die betrokken is/zijn geweest bij het tot stand komen van het handboek en de procesevaluatie;
  • vertegenwoordiger(s) van de doelgroep;
  • uitvoerder van de interventie.

U beschikt, specifiek voor dit project, over een getekende samenwerkingsovereenkomst waarin minimaal bovengenoemde verplichte partners zijn opgenomen. De overeenkomst voldoet aan de minimale vereisten van de samenwerkingsovereenkomst.

Een volledig overzicht van de randvoorwaarden vindt u in de subsidieoproep.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal € 25.000 worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget voor deze subsidieronde bedraagt € 325.000.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 15 april 2022 tot 24 mei 2022 om 14.00 uur indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning (pdf) 327 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact met ons opnemen via eenzaamheid-lzo@zonmw.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op dinsdagmiddag tussen 15:00 en 16:30 uur. U belt hiervoor naar 070 - 349 54 72. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website