Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidie ronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkingsverband tussen relevante stakeholders.

Onderwerpen

  • Doelmatigheid
  • Effectiviteit en kosten
  • Samenwerking

 

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026

Geplaatst op

12 oktober 2022

Deadline

11 januari 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidie ronde 3 (pdf) 190 KB

Doel subsidieoproep

De stimuleringssubsidie heeft binnen het programma ‘DoelmatigheidsOnderzoek’ als doel het realiseren van een aantoonbaar effectievere en duurzamere samenwerking tussen relevante stakeholders op het gebied van onderzoek naar kosten en effectiviteit van niet-farmacotherapeutische interventies. Onder interventies verstaan we alle diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg.

In deze oproep ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidie ronde 3’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkingsverband tussen relevante stakeholders om gezamenlijk een projectidee of een projectidee en een subsidieaanvraag voor de Open ronde 2025 binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek voor te bereiden.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die leiden tot een gezamenlijk uitgewerkt projectidee of projectidee en subsidieaanvraag voor de Open ronde 2025 binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Hiermee kunnen activiteiten worden gefinancierd die het opzetten of intensiveren van samenwerking stimuleren. De subsidie kan worden ingezet voor het schrijven van een projectidee of projectidee en subsidieaanvraag voor de Open ronde 2025 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek, het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen of het oprichten van een samenwerkingsverband/netwerk. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

Uw aanvraag, met bijbehorende activiteiten, dient aan te sluiten op het doel van het programma DoelmatigheidsOnderzoek: ‘Het stimuleren van kennisontwikkeling over effecten en kosten van innovatieve en bestaande niet-farmaceutische interventies in de zorg. Het onderzoek draagt bij aan veilige, effectieve en betaalbare zorg.’

Wie kan aanvragen?
Een aanvraag kan door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie ) of afkomstig van een Nederlandse zorginstelling[2] worden ingediend (zie Wet toelating zorginstellingen ).

Budget
Voor deze subsidieronde is €200.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden.

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).
[2] Definitie van een zorginstelling: artikel 5, lid 1.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot uiterlijk 11 januari 2023, 14.00u uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidie ronde 3 (pdf) 190 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara de Jonge-Rusman. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website