Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep voor aanvragen ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkingsverband tussen relevante stakeholders.

Onderwerpen

  • Subsidiekalender
  • Programmapagina DoelmatigheidsOnderzoek
  • Thema pagina DoelmatigheidsOnderzoek

 

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026

Geplaatst op

9 november 2021

Deadline

18 januari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 2 (pdf) 218 KB

Doel subsidieoproep

De stimuleringssubsidie heeft binnen het programma ‘DoelmatigheidsOnderzoek’ als doel het realiseren van een aantoonbaar effectievere en duurzamere samenwerking tussen relevante stakeholders op het gebied van onderzoek naar kosten en effectiviteit van niet-farmacotherapeutische interventies. Onder interventies verstaan we alle diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg.

In deze oproep ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkingsverband tussen relevante stakeholders om gezamenlijk een projectidee of een subsidieaanvraag voor het programma DoelmatigheidsOnderzoek voor te bereiden.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die leiden tot een gezamenlijk uitgewerkt projectidee en/of subsidieaanvraag binnen het programma DoelmatigheidOnderzoek. Hiermee kunnen activiteiten worden gefinancierd die het opzetten of intensiveren van samenwerking stimuleren. De subsidie kan worden ingezet voor het schrijven van een projectidee of subsidieaanvraag voor de open ronde van het programma DO, het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen of het oprichten van een samenwerkingsverband/netwerk. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

Uw aanvraag, met bijbehorende activiteiten, dient aan te sluiten op het doel van het programma DoelmatigheidsOnderzoek: ‘Het stimuleren van kennisontwikkeling over effecten en kosten van innovatieve en bestaande niet-farmaceutische interventies in de zorg. Het onderzoek draagt bij aan veilige, effectieve en betaalbare zorg.’

Wie kan aanvragen?
Een aanvraag kan door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie) of afkomstig van een Nederlandse zorginstelling[2] worden ingediend (zie Wet toelating zorginstellingen).

Budget
Voor deze subsidieronde is €190.000,- beschikbaar. Per project kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd.

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee).
[2] Definitie van een zorginstelling: artikel 5, lid 1.

 

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 januari 2022, 14.00u uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 2 (pdf) 218 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara de Jonge-Rusman. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website