Het Onderzoeksprogramma ME/CVS stimuleert het (door)ontwikkelen, in gebruik nemen, borgen en benutten van kennis over de ernstige chronische ziekte ME/CVS. Dit doet ZonMw door onderzoek naar de oorzaken, diagnosestelling en behandeling van ME/CVS te financieren en de onderzoeksresultaten actief te verspreiden. Het uiteindelijke doel van het programma is het verbeteren van de gezondheid en maatschappelijke positie van ME/CVS-patiënten.

Onderwerpen

 • ME/CVS
 • Onderzoeksconsortia
 • Langlopend onderzoek
 • Cohortonderzoek
 • Patiëntenparticipatie

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma ME/CVS

Geplaatst op

16 december 2021

Deadline

21 april 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

NEW_Call_Consortia_Cohort_Research_MECFS.pdf (pdf) 303 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is de totstandkoming van onderzoeksconsortia die langdurend onderzoek verrichten naar de multisysteemziekte ME/CVS. Binnen deze consortia wordt in verschillende deelonderzoeken transdisciplinair onderzoek gedaan naar de oorzaak, diagnose en/of behandeling van ME/CVS.

Binnen deze subsidieoproep kan financiering worden aangevraagd voor zowel het opzetten van een consortium als voor het uitvoeren van de deelonderzoeken die het consortium de komende 5 jaar uitvoert. De data en lichaamsmaterialen die verzameld worden in de onderzoeken komen samen in een Nederlandse ME/CVS patiëntenregistratie en biobank.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieoproep kunnen twee soorten aanvragen worden gedaan:

 • Aanvragen voor consortia (looptijd van (ten minste) 8 jaar).
  Onder een ‘consortium’ verstaan we in deze oproep een duurzaam samenwerkingsverband van verschillende instellingen en organisaties. De volgende vormen van samenwerking moeten zijn vertegenwoordigd:
  A. Samenwerking tussen de onderzoeksdisciplines die bij ME/CVS betrokken kunnen zijn.
  B. Internationale samenwerking.
  C. Samenwerking tussen beroepsgroepen.
  D. Samenwerking met patiënten.
 • Aanvragen voor deelonderzoeken.
  De deelonderzoeken worden uitgevoerd in de gehonoreerde consortia en volgen inhoudelijk de onderzoekslijnen die in ZonMw onderzoeksagenda ME/CVS als kansrijk zijn beschreven. Concreet gaat het om:
  A. Fundamenteel onderzoek.
  B. Epidemiologisch onderzoek.
  C. Klinisch onderzoek.

Randvoorwaarden

Patiëntenparticipatie

ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de projecten.

ME/CVS-cohorten

Deze subsidieronde neemt alleen aanvragen voor cohortonderzoeken in behandeling. Deze cohorten moeten welke bijdragen aan de opbouw van een homogene Nederlandse ME/CVS patiëntenregistratie en biobank.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt voor ZonMw. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording. De hoofdaanvrager is werkzaam binnen een Nederlandse instelling.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €10.000.000,-. Het streven is hiervan 2 tot 3 consortia inclusief deelprojecten te financieren. Voor deelonderzoekaanvragen geldt een richtbedrag van €500.000,- per deelonderzoek met een looptijd van 4 jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 21 april 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Consortia Cohortonderzoek MECVS (pdf) 298 KB

Call Consortia Cohort Research MECFS (pdf) 306 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mw. Sabine de Jong en mw. Simone Korff de Gidts. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

mw. Simone Korff de Gidts

Programmamanager

+31 70 349 50 14
mecvs@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

mw. Sabine de Jong

Programmamanager

+31 70 349 52 56
mecvs@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website