Universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van huidtherapie kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van kennisvragen uit de Kennisagenda Huidtherapie.

Onderwerpen

  • chronische huidaandoeningen
  • huidtherapie
  • kennisagenda
  • kennisvragen

Onderdeel van programma

Paramedische zorg 2019-2022

Geplaatst op

24 mei 2022

Deadline

5 juli 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Beantwoorden kennisvragen kennisagenda Huidtherapie (pdf) 257 KB

Doel subsidieoproep

Binnen het programma Paramedische Zorg 2019-2022 stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van kennisvragen uit de Kennisagenda Huidtherapie. Met de onderzoeksresultaten wordt nieuwe kennis verkregen die de kennisvragen (deels) beantwoorden. De resultaten komen ten goede aan huidtherapeuten, patiënten en mogelijk andere eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen.

De onderzoeksresultaten dragen bij aan het initiatief de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief heeft als doel duurdere zorg voorkomen, zorg rondom de mensen organiseren en slimme zorg en eHealth inzetten. Paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze doelen.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de Kennisagenda Huidtherapie, specifiek op kennisvraag 2.5: Hoe kan de betrouwbaarheid en validiteit van de risico-inventarisatie door huidtherapeuten met betrekking tot huidkanker in de eerstelijns zorg worden verbeterd ten opzichte van de huidige risico-inventarisatie bij toevalsbevindingen, met als resultaat het ontlasten van huisartsen, vroegsignalering van huidkanker en efficiënte doorverwijzing vanuit de huidtherapeut zodat de patiëntenreis voor huidkanker wordt geoptimaliseerd ten aanzien van begeleiding, behandeling en nazorg?

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die ervaring hebben met onderzoek op het gebied van huidtherapie kunnen een subsidieaanvraag indienen. Bij de subsidieaanvraag moet minimaal 1 hogeschool betrokken zijn die is verbonden bij de opleiding Huidtherapie. De hoofdaanvrager en/of projectleider heeft een track-record ten aanzien van onderzoek op het gebied van huidtherapie, of is deze aantoonbaar aan het opbouwen. Samenwerking met dermatologen en huisartsen is verplicht.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 300.000,- beschikbaar. Voor 1 project is tevens maximaal € 300.000,- beschikbaar. Het voornemen is om 1 subsidieaanvraag te honoreren. De looptijd van het project is minimaal 12 maanden tot maximaal 48 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 5 juli 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Beantwoorden kennisvragen kennisagenda Huidtherapie (pdf) 257 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet (programmamanager) of Vivianne van Beyeren (programmasecretaris), 070 349 54 66, paramedischezorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website