Vooronderzoek voltooid leven

Dit programma is voltooid. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de projectpagina.

Maatschappelijk debat

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er een maatschappelijk debat over mensen die hulp willen bij zelfdoding omdat zij hun leven als voltooid beschouwen. Begin 2016 kwam de commissie Schnabel met haar eindrapport 'Voltooid leven – over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten'. Dat rapport is onder meer gebaseerd op eerdere wetenschappelijke studies, gebundeld in de ZonMw kennissynthese 'Ouderen en het zelfgekozen levenseinde'.

Belangrijke kennis ontbreekt

Een deel van de discussie over het thema gaat over welke mensen wel en welke mensen niet onder de euthanasiewetgeving zouden moeten vallen. De minister stelt in de Nota Medische Ethiek echter vast dat er voor een zorgvuldige afweging over dat onderwerp nog belangrijke kennis ontbreekt. Omdat er nooit specifiek naar gezocht is, is nog onduidelijk hoe groot de groep mensen is die, in de formulering van de subsidieoproep 'hun leven als voltooid beschouwen en die als gevolg daarvan een persisterende doodswens hebben die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te vallen.' Ook is er nog te weinig bekend over de omstandigheden en achtergronden van deze mensen.

Onderzoek

Een onderzoeksteam van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMCU heeft subsidie gekregen om dit onderzoek uit te voeren. Onlangs is dit onderzoeksproject afgerond. Meer informatie is te vinden op de projectpagina.

Begelidingscommissie Vooronderzoek Voltooid Leven

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter: prof. dr. G. (Gerrit) van der Wal
Leden: prof. dr. I.D. (Inez) de Beaufort
  prof. dr. G.A. (Govert) den Hartogh
  L.F.L. (Laurent) de Vries
  prof. dr. J. (Johan) Legemaate
Waarnemers: dr. S.A.S. (Sara) Dekking, VWS
Secretaris: L.M. (Liset) de Reus

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 395.547
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Martijn da Costa

Programmacoördinator
voltooidleven [at] zonmw.nl