Systeeminterventies Jeugd

Een programma voor een gefaseerde, landelijke ontwikkeling en implementatie van drie interventies die zich niet alleen op het kind richten, maar ook op de bredere omgeving van het kind (variërend van ouders en bredere familie tot vrienden, buren en leerkracht). 

Interventies

Naast de systeeminterventies Multi System Therapy (MST) en Functional Family Therapy (FFT) gaat het om Parental Management Training Oregon (PMTO). Zowel MST als FFT richten zich op probleemjongeren van 12 tot 16 jaar én hun omgeving; beide zijn het interventies die onder andere zijn bedoeld als alternatief voor opvang op civielrechtelijke titel in de jeugd justitiële inrichtingen. PMTO is bedoeld voor een jongere leeftijdsgroep (12-16) en richt zich vooral op de ouders.

Doel

Dit programma stimuleert de ontwikkeling (bestaande uit de vertaling en aanpassing van de methode aan de Nederlandse situatie), evaluatie en landelijke implementatie van deze interventies. Een van de subdoelen is het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van operationele MST- en FFT-teams.  In aanvulling op het effectonderzoek naar MST, FFT en PMTO wordt ook kosteneffectiviteitsonderzoek naar de drie afzonderlijke therapieën uitgevoerd. 

Resultaten

Een overzicht van de resultaten vindt u in de eindrapportage van het programma.

Onderwerpen

Kenmerken
Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.794.000
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %

Vicky Verschoor
Clusterhoofd
verschoor [at] zonmw.nl