Richtlijnen in uitvoering

Richtlijnen hebben als doel de kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering door de jeugdgezondheidszorg te verbeteren. Dat is alleen mogelijk als de resultaten uit de projecten binnen dit programma breed worden verspreid en ook doelmatig in de praktijk worden ingevoerd. Afspraken over communicatie en implementatie zijn vastgelegd in de notitie ‘Richtlijnontwikkeling JGZ’ (NCJ, maart 2012) en bijlage A van de programmatekst.

Implementatie

Een belangrijke doelstelling van het programma is de verspreiding en implementatie van richtlijnen in het veld. De implementatie is primair gericht op het gebruik door professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en secundair op het gebruik van richtlijnen bij onderwijs, opleiding en nascholing. Werkgevers zijn vervolgens verantwoordelijk voor de invoering en de randvoorwaarden van vastgestelde richtlijnen, die samen de professionele beroepsstandaard vormen. 
Het ministerie van VWS heeft de regie op de implementatie van richtlijnen bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gelegd. Het NCJ brengt de jgz-richtlijnen uit in een herkenbaar en samenhangend format. VWS financiert het NCJ om de richtlijnen te verspreiden.

Toolkit en materiaal

Het NCJ draagt zorg voor de implementatie van de JGZ-richtlijnen. Doel is de invoering en het gebruik van richtlijnen door professionals in de jeugdgezondheidszorg te ondersteunen en te bevorderen. Zo wordt een landelijk netwerk implementatiefunctionarissen opgezet, en per richtlijn een toolkit met scholing- en implementatiemateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie voor de jgz-organisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van e-learning modules. Hiermee kunnen organisaties zelf het tijdstip van implementatie bepalen en het traject inrichten. Zij kunnen daarnaast met vragen terecht bij het NCJ.

ZonMw heeft ter ondersteuning van de regietaak van het NCJ in dit programma een bedrag gereserveerd voor de financiering van producten, die de invoering en het gebruik van JGZ-richtlijnen bevorderen.

Invoering net afgeronde richtlijnen

Wanneer een richtlijn is geautoriseerd door de beroepsgroepen, wordt deze gepubliceerd op de website van het NCJ. De richtlijn wordt vervolgens door het NCJ landelijk verspreid en ingevoerd. De richtlijnen zijn via de NCJ site te downloaden.

Meer informatie