Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020

Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 geeft onderzoekers van kennisinstellingen de kans om onderzoek te doen naar (top)sport en bewegen. Onderzoek naar sport en bewegen kan de positieve opbrengsten van sport voor de maatschappij vergroten. Op welke manieren kunnen topsporters bijvoorbeeld nog beter presteren? Hoe zorgen we dat iedereen kan (blijven) sporten en bewegen op hoge leeftijd of tijdens ziekte? En wat zijn precies de voordelen van sportparticipatie en wat betekent dit voor een individu? Dat kan allemaal onderzocht worden in dit programma.  

Grote samenwerkingsverbanden

De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met de praktijk kan nog beter in het sport- en beweegonderzoek. Daarom stimuleert het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 samenwerking op grotere schaal. Het gaat daarbij ook om meerdere disciplines, denk aan data science, sportmanagement, sociologie, psychologie etc. In het samenwerkingsverband nemen in ieder geval wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, hogescholen en de sport (bijvoorbeeld een sportbond) deel. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met het bedrijfsleven en andere (maatschappelijke) organisaties.

Keuze onderzoeksthema

Door de samenwerkingspartners wordt gekozen voor een bepaald onderzoeksthema. Het programma richt zich op onderzoek passend binnen de drie hoofdthema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen, namelijk:

  • Beter presteren
  • Een leven lang bewegen
  • De waarde(n) van sport

Daarnaast past het onderzoek bij de NWA route Sport & Bewegen. NWA staat voor Nationale Wetenschapsagenda. Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland zijn of haar vragen aan de wetenschap stellen. Deze vragen zijn gebundeld en samengevat in 140 vragen. 20 van de 140 vragen hebben betrekking op sport en bewegen. De vragen komen dus rechtstreeks van de Nederlandse bevolking.

Subsidieoproepen

De subsidieoproep 'Sport en Bewegen 2017' leverde 19 aanvragen op. Hiervan zijn in het voorjaar van 2018 4 projecten gehonoreerd. Tot 13 december 2018 stond de subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 open, wat in acht gehonoreerde projecten heeft geresulteerd. In deze oproep was veel aandacht voor de koppeling van onderzoek met vragen die spelen in de praktijk. Daartoe is op 15 mei 2018 een bijeenkomst met het veld gehouden. Tot 19 november 2019 stond de Netwerksubsidie living labs sport en bewegen geopend. Inmiddels zijn 16 gemeenten aan de slag met de living labs aanpak.

In 2020 was er een oproep voor een implementatienetwerk. Hier is het Implementatienetwerk Sport & Bewegen ontstaan. In 2021 was er de subsidieoproep Sandpit, waarbij uiteindelijk 25 professionals en 8 vmbo'ers zich bogen over de vraag: hoe kunnen we de sportdeelname van jongeren in het vmbo vergroten en ze blijvend aan het sporten te krijgen. Bekijk de video over de Sandpit.

Financiering

Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 wordt uitgevoerd door ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de partnerfinanciers, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO-domein ENW), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

 

Onderwerpen

Kenmerken
Status:
Afgerond
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %

Lianne van Horen
sportonderzoek [at] zonmw.nl