Opbrengsten

Slotcongres

Geen afsluiting van een programma, maar een feestje om behaalde successen te vieren én om kennis door te geven. Dat was het idee achter het congres GeestKrachtig vooruit in Zwolle. Heel even mochten de GGZ-onderzoekers dromen over de toekomst. Wat ze zouden doen met het land als ze premier waren? De congresgangers twijfelden geen moment: structurele maatregelen, longitudinale studies en meer geld voor de GGZ. Een vervolgtraject van GeestKracht is volgens de aanwezigen eerder een must dan een keuze. Terug naar de realiteit. Want voor het ZonMw-programma eind 2011 officieel afloopt, moet er nog de nodige kennis gedeeld worden. Aan de hand van verschillende thema’s - van depressie tot transseksualiteit - gaan de deelnemers aan het congres met elkaar in gesprek. Met als doel te leren van elkaars ervaringen. Zowel gespreksleiders als ervaringsdeskundigen benadrukken de noodzaak van meer onderzoek in de toekomst. “Grootschalig onderzoek in de GGZ is niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk. Zonder vervolg op GeestKracht verandert onze tot de nok gevulde database in een kerkhof”, verwoordt emeritus hoogleraar Psychiatrie Richard van Dyck de algemene teneur van het congres. “Maar”, zo waarschuwen hij en de vertegenwoordigers van de consortia, “kijk daarbij niet alleen naar de grootschaligheid, maar ook naar het tijdsverloop. De kennis die voortkomt uit longitudinale studies als GenerationR en TRAILS brengt ontwikkelingen in kaart en geeft antwoord op vele vragen. Hiermee kunnen we in de toekomst nóg beter inspelen op de behoeftes en wensen van de patiënt. De opgedane kennis is daarmee niet alleen beschikbaar, maar ook bruikbaar.”

Parels

Aan drie projecten uit het programma zijn ZonMw parels toegekend:
CBASP: effectieve hulp voor chronisch depressieve mensen
Dr. Patricia van Oppen heeft de ZonMw Parel ontvangen voor haar onderzoek naar Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP). Dit is een behandeling die goede resultaten laat zien bij mensen met een chronische depressie
Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid
Cliënten nemen zelf het roer in handen. Wilma Boevink ontving de Parel van ZonMw voor haar initiatief om mensen die psychisch kwetsbaar zijn te ondersteunen via zelfhulpgroepen.
Psychische problemen tijdens zwangerschap en in het kraambed
Dr. Mijke van den Berg kreeg een parel ("oude stijl") voor haar onderzoek naar veel voorkomende psychiatrische problemen tijdens de zwangerschap, en naar de invloed van depressie tijdens de zwangerschap op het gedrag van het kind.

Proefschriften

Het deelprogramma OOG heeft de volgende proefschriften opgeleverd:

GeestKracht consortia

GeestKracht consortia

Ook binnen de drie consortia van GeestKracht vinden veel promoties plaats: