GeestKracht

Het programma heeft mooie resultaten opgeleverd op het gebied van angst en depressie, psychosen en schizofrenie en gedragsstoornissen. De onderzoeks- en kennisinfrastructuur is structureel verbeterd. De wisselwerking tussen onderzoek en praktijk is verbeterd door praktijk-zorgprojecten en tientallen promoties van praktijkprofessionals. 

Meer informatie over de resultaten van het programma:

Consortia

3 grote landelijke mulitdisciplinaire samenwerkingsverbanden (consortia) van academische en niet-academische onderzoeksgroepen, praktijkinstellingen en cliëntenorganisaties die vanuit het programma zijn opgestart, zijn ook na afronding van het programma verdergegaan. Meer informatie over consortia.

Achtergrond

In 2001 startte het programma GeestKracht dat was bedoeld om de achterstand in kennis en onderzoek op het gebied van de GGZ weg te werken. Het programma richtte zich daartoe op een aantal activiteiten binnen het veld van de GGZ: 

  • de onderzoeksinfrastructuur
  • praktijk-zorgprojecten
  • opleiding van onderzoekers in de GGZ

Op 24 maart 2011 vond het slotcongres plaats.

Blijf op de hoogte

Ook in de toekomst blijft ZonMw werken aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidzorg. Wilt u op de hoogte blijven van resultaten, actualiteit en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief en bekijk de themapagina Geestelijke Gezondheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 23.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %