Evidence based Medicine in Old Age

Over dit programma

In de moderne geneeskunde worden behandelingen gestoeld op bewijs dat verkregen is in wetenschappelijke studies, met klinische trials als hoogste vorm van bewijs. Hoewel ouderen grootafnemers zijn van de gezondheidszorg, worden zij systematisch uitgesloten van klinische trials; het is dus de vraag of behandeling van ouderen wel evidence-based is. Het Top-instituut Gezond Ouder (Ti-GO) verwierf een subsidie voor het verrichten van twee trials en de oprichting van het Institute for Evidence-based Medicine in Old Age (IEMO). De missie van IEMO is "het verbeteren van de gezondheidszorg voor ouderen door behandelrichtlijnen wetenschappelijk te onderbouwen." Het instituut heeft als doel de participatie van representatieve ouderen in klinische trials te vergroten door trials te initiëren, te coördineren en te innoveren en zo evidence base onder de behandeling van ouderen te verstevigen. Het programma Evidence Based Medicine in Ouderen (EMO) is ingesteld om de kennis en ervaring met betrekking tot trials in ouderen structureel te versterken en te innoveren. Binnen dit programma coördineert ZonMw twee klinische trials: een trial in ouderen met een traag werkende schildklier en een trial met betrekking tot zelfregulatie van bloeddruk in kinderen van patiënten met dementie.

Meer informatie

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Harald Moonen

Hoofd cluster Geneesmiddelen
moonen [at] zonmw.nl