Op de website van ZonMw vindt u als bezoeker informatie over projecten, programma’s en de organisatie ZonMw. Daarnaast geeft de site toegang tot publicaties en kan men zich abonneren op diverse nieuwsbrieven.

ZonMw maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

Fouten of gebreken op zonmw.nl

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het maken van publicaties fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via webmaster@zonmw.nl kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal door de betreffende maker van de webpagina bekeken en zo nodig aangepast worden.

Melden zwakke plek in ict-systemen ZonMw (Responsible Disclosure)

Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van ZonMw (zoals bijvoorbeeld www.zonmw.nl of een van onze digitale loketten)? Laat het eerst ons weten via cert@ncsc.nl vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We treffen dan maatregelen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'responsible disclosure'  van rijksoverheid.nl.

Links naar andere websites

Via www.zonmw.nl willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan bezoekers. Daarom vindt u verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van ZonMw.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal

Wilt u de informatie en/of het beeld, filmpjes, illustraties et cetera op de ZonMw-websites gebruiken? Stuur dan een mail naar: webmaster@zonmw.nl.

Privacybeleid

Privacybeleid

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt ZonMw alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

Hoe gaat ZonMw om met uw persoonsgegevens?

ZonMw gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een publicatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere publicaties toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat het ZonMw uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de privacyverklaring leest u uitgebreid wat ZonMw met uw gegevens doet en welke rechten u als gebruiker heeft?

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Duidelijke voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Wat doet ZonMw met cookies?

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestanden (‘cookies’) op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.

Drie typen cookies

1. Noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of uw voorkeuren te onthouden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Op zonmw.nl wordt de cookie PHPSESSID onder meer gebruikt om het bestellen van publicaties goed te laten verlopen. Er wordt bijgehouden welke publicaties in het winkelwagentje zitten. Als u deze cookie niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.

2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik

Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt. Die gegevens kunnen ons helpen om de website beter op de bezoeker af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

Zonmw.nl gebruikt Piwik PRO om het gebruik van de website te meten. Denk hierbij aan onder meer aan bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en bezoektijden. Op deze manier kunnen wij de werking en inhoud van onze website beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Zonmw.nl kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt.

Bekijk welke cookies Piwik PRO gebruikt voor Zonmw.nl.
Bewaartermijn: 2 jaar

3. Cookies van websites van derden

Bij bepaalde onderdelen van de website worden cookies van handige extra’s geplaatst: bijvoorbeeld een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om een pagina te tweeten. Door deze cookies kunt u sneller gebruik maken van de extra’s omdat u niet opnieuw hoeft in te loggen bij Google, Facebook of Twitter. Het is voor ons niet inzichtelijk wat deze platformen met de cookies doen. 

Heeft u bezwaar tegen cookies?

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website veilinginternetten.nl.

Vragen en opmerkingen

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo volledig en gebruikersvriendelijke mogelijk te houden. De site is voortdurend in ontwikkeling.

Vragen, opmerkingen en suggesties over de werking en vormgeving van de site kunt u mailen naar webmaster@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website